Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Parahandboll

Projektet drivs av: Svenska handbollförbundet

Beskrivning av projektet

Svenska Handbollförbundet (SHF) ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner i Region väst, Region Syd och i Region Öst/Stockholm utveckla två spelformer inom handbollen, en rullstolsklass för personer med rörelsenedsättning och en gående klass för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter samt skapa förutsättningar för målgruppen att ingå i handbollsvärlden som spelare, ledare och funktionärer.

Projektet kommer även att utveckla ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial med bilder som ett komplement. Bilderna ska anpassas till Svenska Handbollförbundets olika aktiviteter och syftar till att skapa en tillgänglig miljö som ska öka målgruppens förståelse för de olika aktiviteterna och möjligheter att uttrycka sig.

Långsiktigt kommer verksamheten att leva vidare inom Svenska Handbollförbundet och genom de samarbetspartner som medverkar i projektet.

Beviljat belopp

7 020 205 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

7 020 205 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-12-23.