Till innehållet

Parahandboll

Projektet drivs av: Svenska handbollförbundet

Beskrivning av projektet

Svenska Handbollförbundet (SHF) ska tillsammans med överenskomna samarbetspartner i Region väst, Region Syd och i Region Öst/Stockholm utveckla två spelformer inom handbollen, en rullstolsklass för personer med rörelsenedsättning och en gående klass för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet är att bredda utbudet av fritidsaktiviteter samt skapa förutsättningar för målgruppen att ingå i handbollsvärlden som spelare, ledare och funktionärer.

Projektet kommer även att utveckla ett målgruppsanpassat utbildningsmaterial med bilder som ett komplement. Bilderna ska anpassas till Svenska Handbollförbundets olika aktiviteter och syftar till att skapa en tillgänglig miljö som ska öka målgruppens förståelse för de olika aktiviteterna och möjligheter att uttrycka sig.

Långsiktigt kommer verksamheten att leva vidare inom Svenska Handbollförbundet och genom de samarbetspartner som medverkar i projektet.

Beviljat belopp

7 020 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

7 020 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • En brottarmatta utan gränser

    Projektet ska utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Lajvakademien

    Studiefrämjandet i Stockholm ska utveckla en ny aktivitet som är en blandning av rollspel, kreativt skapande, lajv, lek och cosplay där barnen…

  • Integration och inkludering för ett livslångt idrottande

    Projektets syfte är att främja hälsa och skapa en mötesplats för integration och ett livslångt idrottande. Målet är att skapa förutsättningar för…

Sidan uppdaterades 2020-12-23.