Till innehållet

Paralife

Projektet drivs av: Nacka HI (Handikappidrott)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga upp en mötesplats, en arbetsplats och en utbildning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete, idrott och ökad fysisk och psykisk hälsa.

Mötesplatsen ska bestå av ett café med parasport som tema där målgruppen erbjuds utbildning, arbetsträning och anställning. Mötesplatsen ska också fungera som en plats där målgruppen kan träffas, träna, möta förebilder, ta del av föreläsningar med mera.

Projektet kommer arbeta med personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, men majoriteten är ungdomar med funktionsnedsättning.


Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Nacka Handikappidrott och finansieras genom caféintäkter, medlemskap, sponsorer, försäljning av platser för arbetsträning och utbildning samt konferensverksamhet med tillgänglighet som tema.


Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Nacka

Liknande projekt

  • Barn i regnbågsfamiljer

    Barn i regnbågsfamiljer riktar sig till barn och personal inom förskolan. Ett interaktivt metodmaterial med fokus på regnbågsfamiljer ska tas…

  • Growing Rights

    Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska…

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

Sidan uppdaterades 2022-03-16.