Till innehållet

Paralife

Projektet drivs av: Nacka HI (Handikappidrott)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga upp en mötesplats, en arbetsplats och en utbildning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete, idrott och ökad fysisk och psykisk hälsa.

Mötesplatsen ska bestå av ett café med parasport som tema där målgruppen erbjuds utbildning, arbetsträning och anställning. Mötesplatsen ska också fungera som en plats där målgruppen kan träffas, träna, möta förebilder, ta del av föreläsningar med mera.

Projektet kommer arbeta med personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, men majoriteten är ungdomar med funktionsnedsättning.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Nacka Handikappidrott och finansieras genom caféintäkter, medlemskap, sponsorer, försäljning av platser för arbetsträning och utbildning samt konferensverksamhet med tillgänglighet som tema.

Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Nacka

Liknande projekt

  • Growing Rights

    Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska…

  • Den Autodidakta Generationens Akademi

    Projektet ska undersöka hur den kunskap och de kompetenser som unga tillägnar sig på nätet kan tas tillvara och komma till nytta i yrkeslivet.

  • Adda livet

    Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern…

Sidan uppdaterades 2023-07-05.