Till innehållet

Paralife

Projektet drivs av: Nacka HI (Handikappidrott)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga upp en mötesplats, en arbetsplats och en utbildning för personer med funktionsnedsättning. Målet är att stötta målgruppen in i arbete, idrott och ökad fysisk och psykisk hälsa.

Mötesplatsen ska bestå av ett café med parasport som tema där målgruppen erbjuds utbildning, arbetsträning och anställning. Mötesplatsen ska också fungera som en plats där målgruppen kan träffas, träna, möta förebilder, ta del av föreläsningar med mera.

Projektet kommer arbeta med personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, men majoriteten är ungdomar med funktionsnedsättning.

Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Nacka Handikappidrott och finansieras genom caféintäkter, medlemskap, sponsorer, försäljning av platser för arbetsträning och utbildning samt konferensverksamhet med tillgänglighet som tema.

Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 599 714 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Nacka

Liknande projekt

  • Growing Rights

    Growing Rights ska utveckla en metod för att kunna undervisa barn om barnkonventionen med hjälp av bild, dans och drama genom s.k. estetiska…

  • Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa

    Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera…

  • Solidariskt entreprenörskap

    Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt…

Sidan uppdaterades 2023-07-05.