Till innehållet

Parateket

Projektet drivs av: Fritidsbanken Sverige ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet Parateket ska öka möjligheten till aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning genom att förbättra tillgången till idrotts- och fritidsutrustning som genom landets Fritidsbanker kan lånas ut till målgruppen.

Det är ofta dyrt att införskaffa specialanpassade fritidshjälpmedel och parasportutrustning och de flesta vill kunna prova sig fram innan man bestämmer sig för vad man eventuellt vill satsa på. Den utrustning som efterfrågas av målgruppen saknas idag ofta på Fritidsbankernas hyllor, men kan däremot stå oanvänd hos andra aktörer i samhället. Parateket kommer att kartlägga var det finns utrustning och utveckla logistik och samordning så att när behov och önskemål föreligger kan rätt utrustning matchas mot intresserad utövare från målgruppen.

Parateket inordnas efter projekttiden i Fritidsbankernas ordinarie verksamhet och ges fortsatt stöd genom samverkande föreningar, näringslivsaktörer och offentliga institutioner.

Beviljat belopp

8 081 086 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Fotot visar ett lager i en av landets fritidsbanker.

I förgrunden syns en skicart, som är en stabil sits monterad på fyra skidor.

Beviljat belopp

8 081 086 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

Ort
Karlstad

Liknande projekt

  • Vänner för livet

    Projektets målsättning är att utveckla en metod som främjar psykisk och fysisk hälsa för personer över 65 år med funktionsnedsättning som lever i…

  • Ungt inflytande

    På fritidsgårdar används metoden Ungt Inflytande för att säkerställa ungas delaktighet i verksamheten, men verktyg saknas för att inkludera unga med…

  • Kreativa träffen (tidigare Innan allt försvinner)

    Projektet vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom men även till dem ur målgruppen som levt med sin diagnos en…

Sidan uppdaterades 2023-11-10.