Till innehållet

Parenting Young Children

Projektet drevs av: FoU Sjuhärad Välfärd

Beskrivning av projektet

Parenting Young Children” (PYC) är ett föräldrautbildningsprogram som är utarbetat av ”Parenting Research Centre” (PRC) i Melbourne, Australien. Målet med projektet är att pröva och utveckla programmet i en svensk kontext.

PYC är idag prövat i 26 kommuner och planeras pågå som projekt till och med 2014. Målsättningen är att därefter kunna erbjuda PYC till fler kommuner i Sverige som ett stöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och deras barn.

PYC drivs som ett samverksprojekt mellan fyra deltagande FoU-enheter- FoU Sjuhärad Välfärd, FoU Väst/GR,FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län och de arbetar aktivt för att skapa en hållbar struktur för PYC i Sverige. Projektledning har förlagts till SUF-Kunskapscentrum eftersom SUF Kunskapscentrum varit delaktig i projektet från start samt har ett övergripande mål att samla och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. Projektet bygger även på ett internationellt samarbete med upphovsmännen till PYC, Dr Robyn Mildon och Dr Catherine Wade från Parenting Research Centre (PRC) i Melbourne, Australien. De har fungerat som stöd för metod- och kompetensutveckling, kunskapsförmedling och handledning. Dessa personer bedriver också tillsammans med Göteborgs universitet forskningen i projektet. Forskningsledare för PYC är docent Mikaela Starke vid Göteborgs universitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.