Till innehållet

Parkour och Freerunning

Projektet drivs av: KFUK-KFUMs Triangelförbund

Beskrivning av projektet

Le parkour skapades av David Belle i början av 90-talet i Lisses, utanför Paris. Det handlar om att på ett så smidigt, kontrollerat och snabbt sätt som möjligt ta sig från punkt A till punkt B genom att endast använda sig av kroppen som hjälpmedel.

Organisationen vill stödja den unga parkour-verksamheten genom att organisera den i åtta svenska städer. Man vill erbjuda utbildning i säkerhet och ledarskap, samordna och bygga upp träningslokaler inne och utomhus samt arrangera kunskapsutbyten för utövarna.

Målgrupp är ungdomar 12 - 26 år, som utövar parkour eller vill lära sig. De ungdomar som rekryteras till projektet ska genomgå en utbildning under tre helger för att lära sig om sporten, ledarskap och säkerhetstänkande samt KFUK-KFUM. Dessa ledare kommer därefter att kunna lära ungdomar i sina hemstäder samt organisera träning med mera. Fyra gånger per år kommer man att arrangera utbyten, "Jam", då utövarna kan åka till varandra och träna tillsammans.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Fungera Mera

    Projektet Fungera Mera syftar till att öka möjligheterna för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer att delta i idrottsaktiviteter i…

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

Sidan uppdaterades 2020-11-03.