Till innehållet

Passion for climate

Projektet drivs av: Danceculture DF

Beskrivning av projektet

Projektet Passion for Climate ska skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang.  

Projektet ska brygga samman unga, skola, forskning och föreningsliv med klimatet som ledstjärna. De flesta klimatprojekt utgår från det globala problemet för att sedan engagera människor. Dance Culture vill istället med projektet använda en omvänd process där man utgår från de ungas egna intressen och passioner för att via dessa tackla det globala problemet.

 Projektet har som mål att:

 • Unga använder sig av enkla och innovativa lösningar för att klimatengagera sig i den egna vardagen.
 • Unga ser Passion for Climate som metod för att sprida sina egna idéer framgångsrikt för effektiv klimatpåverkan. 
 • Unga känner möjlighet att påverka i hållbarhetsfrågor.
 • Unga har ett klimatengagemang som är integrerat och prioriterat hos dem själva.

Efter projektet kommer metoden att som ett gratis utbildningspaket kunna tankas ner från internet. Dance Culture kommer lägga till Passion for climate i sina olika dansfestivaler samt de utbildade ambassadörerna kommer sprida projektet vidare i Västra götalandsregionen. 

Efter projektet

Projektet ledde till en klimatengagerande digital och fysisk plattform, en turnerande klimatföreställning vid namn 5 Degrees och ett utbildningspaket för beteendeförändring för ökat miljöengagemang hos unga. I projektet har man också tagit fram marknadsföringsmaterial och en dokumentär.

Projektets metoder och erfarenheter lever vidare i Dance Culture DF:s verksamhet och vid den årligen återkommande Klimatgalan.

Utbildningspaketet som projektet tog fram

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Mölndal

Liknande projekt

 • Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka…

 • Vi är värda allt

  Projektet syftar till att öka ungas chans för återetablering i samhället efter vistelse på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem.

 • Sammankonst

  Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt …

Sidan uppdaterades 2023-05-02.