Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Passus

Projektet drivs av: Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Beskrivning av projektet

Passus är en verksamhet inom Fryshuset som arbetar rikstäckande med att stötta unga personer som vill lämna kriminella gemenskaper och lägga grunden till en ny identitet.

Passus är en stödverksamhet för personer som vill lämna kriminella gemenskaper. Vi finns på Fryshuset i Stockholm, men arbetar gentemot hela landet. 

I verksamheten arbetar ett antal klientcoacher som fungerar som stöd åt våra klienter, både genom samtal och mer praktiska bitar så som att söka boende eller arbete. Passus har även en kurator anställd som samordnar klientarbetet och kontinuerligt handleder klientcoacherna. 

Passus personalteam består av klientcoacher som tillsammans har en bred kompetens och en mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar. Personalen är utbildad inom konflikt- och krishantering, medling, ART, MI-metoden och steg- 1 psykoterapi.

Varje klient hos Passus får en klientcoach som kontaktperson. Klientcoacherna är ett stöd och en resurs i alla tänkbara situationer som klienten möter i livet.Passus medarbetare arbetar lösningsinriktat och utgår alltid ifrån individens behov. Fokus ligger på att stärka modet och styrkan i att ta tag i sitt liv. Det rehabiliterande arbetet bygger på ett långsiktigt kognitivt bemötande. Passus tillhandahåller en tillhörighet och en miljö där klienter får möjlighet att steg för steg bygga upp en ny trygg tillvaro och göra upp med sitt förflutna. Passus kan hjälpa till med praktiska bitar som; boende, sysselsättning (arbete, studier eller praktik), kontakt med myndigheter, återtagande av körkort m.m. Mer omfattande insatser, som innebär större kostnader för verksamheten, förutsätter en medverkan från socialtjänsten. En grundprincip i Passus metod är att den som har personliga erfarenheter har en unik utgångspunkt för att kunna stötta andra som befinner sig i samma situation. Därför har Passus anställda som själva har en erfarenhet av den kriminella världen. Styrkan i metoden är dels att våra anställda har en stor kompetens och kunskap, och dels att de med sin egen personligaresavisar att det är möjligt att lyckas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.