Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

PAYK - en brygga för samhället

Projektet drivs av: ABF:s Malmöavdelning

Beskrivning av projektet

Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Projektet syftar till att upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Ett mål är att skapa en svensk- och darispråkig medieplattform som kan leverera nyheter, samhällsinformation och debatt.
En andra målsättning är att arrangera en rad aktiviteter för att bredda kunskap kring media, förstärka samhörigheten inom målgruppen samt bidra med kulturellt utbyte.
För att knyta kontakter, dela erfarenheter och inhämta information arrangeras workshops och seminarier med fokus på media. Projektet ska genomföra kulturevenemang och festivaler med fokus på darikultur.

Efter projektet är avslutat är ambitionen att en ny förening med syfte att främja dari-svenskt mediautbyte har etablerats, detta kommer att ske med stöttning av ABF.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2020-06-02.