Till innehållet

PAYK - en brygga för samhället

Projektet drevs av: ABF:s Malmöavdelning

Beskrivning av projektet

Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Projektet syftar till att upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Ett mål är att skapa en svensk- och darispråkig medieplattform som kan leverera nyheter, samhällsinformation och debatt.
En andra målsättning är att arrangera en rad aktiviteter för att bredda kunskap kring media, förstärka samhörigheten inom målgruppen samt bidra med kulturellt utbyte.
För att knyta kontakter, dela erfarenheter och inhämta information arrangeras workshops och seminarier med fokus på media. Projektet ska genomföra kulturevenemang och festivaler med fokus på darikultur.

Efter projektet är avslutat är ambitionen att en ny förening med syfte att främja dari-svenskt mediautbyte har etablerats, detta kommer att ske med stöttning av ABF.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen utvecklade nya kunskaper i sina roller som projektledare, reportrar, producenter, filmare och programledare i sitt arbete med att skapa en svensk-och darispråkig medieplattform. På payk.se kan man hitta allt material med bland annat reportage och nyhetsartiklar om händelser i Sverige och Afghanistan, och även information kring psykisk hälsa. Dessvärre påverkades projektets fysiska möten och sociala aktiviteter av pandemins restriktioner. Inom projektet har man arrangerat olika workshops och bjudit in till öppen verksamhet, samt arrangerat en filmfestival. Filmer kring teman som mat och kultur och genomförts, samt ett resande reportage för att visa olika städer i Sverige.

Verksamheten lever vidare genom föreningen Payk Media som bildades under projekts gång, där de med stöd från ABF- Malmö och i samarbete med Malmö Ideella kan fortsätta med verksamhet och projekt inom media och kultursektorn. Föreningen ska kunna ge stöd till deltagares egna film- och produktionsprojekt. Två tidigare deltagare har fått stöd till egna filmprojekt.

Allt material som producerades finns samlat på hemsidan www.payk.se men den digitala närvaron är inte lika omfattande som under projektets gång.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • Hassela Framåt

    Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

  • Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

    Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.