Till innehållet

PAYK - en brygga för samhället

Projektet drivs av: ABF:s Malmöavdelning

Beskrivning av projektet

Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Projektet syftar till att upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

Ett mål är att skapa en svensk- och darispråkig medieplattform som kan leverera nyheter, samhällsinformation och debatt.
En andra målsättning är att arrangera en rad aktiviteter för att bredda kunskap kring media, förstärka samhörigheten inom målgruppen samt bidra med kulturellt utbyte.
För att knyta kontakter, dela erfarenheter och inhämta information arrangeras workshops och seminarier med fokus på media. Projektet ska genomföra kulturevenemang och festivaler med fokus på darikultur.

Efter projektet är avslutat är ambitionen att en ny förening med syfte att främja dari-svenskt mediautbyte har etablerats, detta kommer att ske med stöttning av ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Hassela Framåt

    Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

    Projekt ska skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.