Till innehållet

Peaceful Brains

Projektet drivs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska anpassa och vidareutveckla två metoder för nya målgrupper. Metoderna är My Brain, som är ett verktyg för att arbeta strukturerat tillsammans med skolelever kring friskfaktorer som påverkar hälsa och lärande och Dialogue for Peaceful Change (DPC) som är en metod för att förebygga och hantera konflikter. Metoderna ska, i en samskapande process, anpassas så att de passar unga vuxna som studerar till lärare, socialpedagoger eller andra yrken där man möter tonåringar. Vidareutvecklingen handlar om att möta studenternas behov av en mer fördjupad kunskap i konflikthantering som att analysera, agera och medla i konflikter samt kunskap om friskfaktorer som stödjer elevers hjärnhälsa och lärande. Fryshuset ska genomföra projektet tillsammans med Sveriges lärarstudenter och en eller flera folkhögskolor.

Beviljat belopp

4 890 200 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

4 890 200 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mer än överlevare

  • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

    Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

  • Identifiera flera!

    Projektet syftar till att förebygga att barn och unga utsätts för kommersiell sexuell exploatering. Dessutom ska utsatta barn och unga kunna få stöd…

Sidan uppdaterades 2024-06-27.