Till innehållet

Peer support med STIL

Projektet drivs av: Stiftelsen Independent Living Utveckling

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en användarvänlig digital verktygslåda för självorganisering av peer support. Med hjälp av denna ska personer med funktionsnedsättning, såväl enskilda som grupper, enkelt kunna hitta kunskap, tips, exempel och konkreta metoder för att organisera peer support utifrån egna förutsättningar och behov samt fristående från professionella verksamheter och utomstående experter.

Vidare ska projektet ta fram och sammanställa information om och exempel på hur identiteten hos personer med omfattande behov av service kan skadas av att regelmässigt få sina livsvillkor och sin delaktighet i samhällslivet ifrågasatt, exempelvis vid bedömningar kopplade till personlig assistans. Peer support kan i detta hänseende erbjuda verktyg som ifrågasätter internaliserade normer och ger stöd i att kunna frigöra sig från begränsningar som skapats.

Materialet som tas fram hålls fritt tillgängligt för alla som vill använda det. Föreningen STIL kommer, tillsammans med projektets övriga samverkansparter, att ansvara för spridning samt fortsatt förvaltning och utveckling av materialet.

 

Beviljat belopp

3 981 049 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i september 2024 och avslutas i september 2027.

Beviljat belopp

3 981 049 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i september 2024 och avslutas i september 2027.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

  • Äldrerevision - kvalitetsutveckling för och av äldre

    Projektet ska ta fram en metod för äldrerevision i syfte att skapa kvalitetsutveckling av insatser inom hemtjänst, träffpunkter och andra…

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

Sidan uppdaterades 2024-05-02.