Till innehållet

Pengar!

Projektet drevs av: Stiftelsen Arbetets museum

Beskrivning av projektet

I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation till jordens resurser och tillväxt samt såväl befintliga som framtida ekonomiska system.

I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation till jordens resurser och tillväxt samt såväl befintliga som framtida ekonomiska system. Centralt i processen är ungdomarnas dialog med olika delar av samhället. Dialogen förs på ett antal orter över landet och till stöd för ungdomarna finns ett antal experter och makthavare från finansinstitut, näringsliv och forskningsvärld. Resultaten gestaltas i en utställning på Arbetets museum som sedan fortsätter ut på turné över landet. Vidare skapar ungdomarna en digital plattform, en handbok och en hållbarhetsfond. Hållbarhetsfonden finansieras bland annat genom crowdfunding kopplad till utställningen, sponsring, bidrag och försäljning av handboken.

Efter projekttiden styr ungdomarna över hållbarhetsfonden som förvaltas av ett kreditinstitut som ungdomarna väljer. Arbetets museum och Föreningen HUPAX förvaltar och utvecklar tillsammans den digitala plattformen, tillhandahåller handboken och sammankallar årligen ungdomar och övriga samverkansparter till möten för hållbarhetsfonden.

Efter projektet

Projektet tog fram en turnerande utställning och en digital plattform, vilka tillsammans når ett stort antal ungdomar liksom som andra intresserade. Projektets digitala handbok och poddar är fritt tillgängliga via projektets plattform (länk här nedan). Dessutom skapade projektetHållbarhetsfonden.

www.projektpengar.se

Projektets information om Hållbarhetsfonden

Utställningen "Pengar!"

Verksamheten lever dels vidare genom den turnerande utställningen som vid projektets avslut var bokad fram till en bit in på 2025. Och dels genom plattformen och materialet som finns där, och som dessutom fortsatt fylls på med nya gymnasiearbeten. Hållbarhetsfonden fortsätter att fyllas på genom bland annat visningsintäkter från utställningen. Övrig finansiering sker via sponsorer samt genom att medel söks från fonder och stiftelser. Även föreningen Hupax (Human peace and sustainable developement) går fortsatt in med pengar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Där vänskap och kultur skapas

    Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt…

  • Kulturskolan i storstan - minskat utanförskap genom samverkan

    Projektet ska bryta utanförskap och utveckla en mer jämlik kulturskoleverksamhet. Målet är att verka för nya samverkansmetoder för inkludering och…

  • Integration på riktigt

    Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar…

Sidan uppdaterades 2023-07-14.