Till innehållet

Personlig koordinator - för familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder/flerfunktionshinder

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att underlätta vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Personliga koordinatorer ska ge avlastning och råd till föräldrar som ska känna trygghet i att de får den hjälp och stöd som samhället kan erbjuda.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Kunskapsportföljen

    Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt…

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Starka mammor - en nyckel till integration

    Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.