Till innehållet

Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

Projektet drivs av: Sensus Studieförbund Norra Norrland

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer.

Syftet med projektet är att förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer. Metoderna som utvecklas utgår från ett barnperspektiv och används för att främja barns och ungas jämlika deltagande. Samtidigt kommer de gynna ett jämlikt deltagande hos alla som besöker verksamheterna. Projektet jobbar med alla diskrimineringsgrunderna. Målgruppen är i första hand barn mellan 6 och 16 år och i andra hand kommunala kultur- och fritidsverksamheter, föreningsliv och andra aktörer som jobbar med normkritiska frågor, skolpersonal samt föräldrar och andra nära vuxna.

De arbetssätt som tas fram kommer efter projekttiden att användas av de medverkande organisationerna. De kommer därtill att tillgängliggöras och spridas till andra aktörer som vill jobba med planmässig likabehandling ur ett barnperspektiv, både offentliga aktörer och inom det civila samhället.

Projektet genomförs i samverkan med ett flertal simhallar och bibliotek i Skellefteå, Sorsele och Umeå.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

  • Rörelserika offentliga anläggningar

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

  • Hälsopeppen

    Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.