Till innehållet

Plats för ung kultur och musik

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad

Beskrivning av projektet

Målsättningen med projektet är att öka tillgängligheten till kultur och musik för unga tjejer i stadsdelarna Västra Frölunda och Högsbo i Göteborg. För att nå ungdomarna ska föreningen rekrytera ambassadörer från målgruppen som bor i områdena och utbilda dem till cirkelledare.

Ambassadörerna ska därefter uppsöka andra unga tjejer som också vill utveckla sitt kultur- och musikintresse och leda aktiviteter tillsammans med dem. Den mötesplats som skapas ger målgruppen chansen att pröva på instrument, ge utrymme för kreativt skapande och en möjlighet att ta del av olika kulturella uttrycksformer.

Projektet leder till ett breddat utbud av aktiviteter hos föreningen och arbetssättet som testats sammanställs i en rapport som delas med andra organisationer och avdelningar inom Studiefrämjandet.

 

Beviljat belopp

4 666 256 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

4 666 256 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Liknande projekt

  • Techformance

    Projektet ska ta fram en metod med tillhörande webbapp för att ge det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse för barn och ungdomar…

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Konstra (tidigare: Vem får bidra?)

    Projektet ska utforma ett scenkonstkollektiv där personer med och utan funktionsnedsättning samskapar all scenkonst från ax till limpa tillsammans.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.