Till innehållet

Platsminnen

Projektet drevs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Överkalix

Beskrivning av projektet

Genom projektet Platsminnen blir demenssjuka delaktiga i ett ständigt pågående kreativt historiebygge, där de kan kommunicera och interagera på lika villkor med historieintresserade utan demensdiagnos.

Skapa ett nytt surfplattebaserat verktyg för arbete med reminiscens utifrån foton och de berättelser som dessa väcker.

När projektet avslutas, är verktyget färdigutvecklat, och spritt på nationell nivå.

Genom att verktyget svarar mot ett reellt uttalat behov, och under hela utvecklingstiden förankras hos, och arbetas fram i dialog med sina framtida brukare, läggs grunden för framtida överlevnad redan från projektets första dag. Eftersom verktyget består av digitalt material, minimeras behovet av tids- och arbetskrävande underhåll, och de intäkter som krävs för framtida fortlöpande drift, utveckling , underhåll och distribution kommer efter projekttidens slut att genereras genom försäljning av abonnemang på de professionella funktionerna i verktyget, samt utbildningar för de professionella användarna.

Verktyget Platsminnen skapar kontaktytor och kommunikationskanaler där personer med demensdiagnos kan kommunicera och interagera på lika villkor med historieintresserad utan demensdiagnos - oberoende av geografiska och fysiska hinder. Verktyget möjliggör också direktkommunikation mellan personer med demensdiagnos, historieintresserad allmänhet och RAÄ:s samlingar på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Projektarbetet sker hela tiden i nära dialog med personal och boende i äldre- och demensvården, för att bli praktiskt användbart och svara mot reella behov och förutsättningar.

Projektet drivs i samverkan med Demensförbundet, OnSpotstory och Riksantikvarieämbetet. Samarbete finns också med ett brett urval av brukare och personal i både kommunal och privat äldreomsorg över hela landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Överkalix

Liknande projekt

  • Funktionshindrade får tillgång till djur, natur, skog och jakt

    Att få uppleva naturen på ett sådant sätt som gör att sinnen och minnen stimuleras. Detta gör att de äldre får förbättrad livskvalité och ökad…

  • Inget om oss utan oss!

    Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med…

  • TAKK-för-maten

    Hushållningssällskapet ska under en tvåårig period utveckla och sprida en app som vänder sig till personer som använder tecken som alternativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.