Till innehållet

Play!

Projektet drivs av: MÄN för jämställdhet Göteborg

Beskrivning av projektet

För att förändra destruktiva killnormer vill MÄN Göteborg utveckla en metod där mellanstadieelever genom dramaövningar samt samtals- och värderingsövningar ges verktygen att undersöka och ifrågasätta stereotypa könsroller. I projektet ska man tillsammans med barnen skapa en teaterföreställning på temat som sedan ska spelas i klassrum i Göteborgsregionen. I samband med föreställningen får målgruppen prata om sina upplevelser och testa dramaövningar i workshops. Detta arbete ligger till grund för utveckling av ett metodmaterial med övningar och filmsekvenser med ungas egna berättelser kring kön. Man utvecklar också en utbildning för pedagoger så att de kan använda materialet självständigt i klassrummet. Efter projekttiden ska metoden implementeras i medverkande skolor och spridas nationellt av MÄN. Ambitionen är att skolor ska kunna boka föreställningen genom Skapande skola som ett fristående komplement till metodmaterialet.

Beviljat belopp

4 418 720 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i januari 2025 och avslutas i januari 2028.

Beviljat belopp

4 418 720 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i januari 2025 och avslutas i januari 2028.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-02.