Till innehållet

Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

Projektet drivs av: Dyslexiförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år.

Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2023.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-03.