Till innehållet

Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

Projektet drevs av: Dyslexiförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år.

Efter projektet

Projektet ledde till att det tagits fram två läromedel, ett på svenska och ett på engelska, "Havsäventyret" och "The Boat Trip". Total har cirka 5 000 barn testat läromedlens förmåga att förebygga läs- och skrivsvårigheter för få alla elever att lyckas med läs- och skrivinlärningen redan i f-klass och förskola. En annan effekt är att elever som tidigare misslyckats har fått en nystart med de två läromedlen. Det har gjort att de lärt sig läsa och skriva samt engelska. Vidare har en viktig del varit lärandet blivit lustfyllt och engagerande, vilket återkopplingen från elever och pedagoger visar, då barnen längtar till nästa lektion.

Läromedlen kommer att förvaltas och utvecklas vidare av Dyslexiförbundet och deras samarbetsparter Mappia. Den fortsatta verksamheten finansieras delvis av intäkter från försäljning, men eftersom denna inte kommer täcka förvaltningskostnaderna kommer Mappia att bära den investering som krävs för att förvalta läromedlen. Mappia kommer även i fortsättningen att underhålla det nätverk av pedagoger som byggts upp under projektet.

www.mappia.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i juni 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i juni 2023.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

    Projektet ska vidareutveckla Nelms metod i syfte att öka rörelseförmåga och den sensoriska medvetenheten i vattnet och på land för barn, unga och…

  • Lära språk med bilder

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

  • Nygammal på nätet

    Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska,…

Sidan uppdaterades 2023-11-06.