Till innehållet

Poddteater 16 (tidigare Podd-teater)

Projektet drivs av: Teater 16

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod där unga teaterintresserade personer får skapa hörspel i form av poddar.

Projektet ska utveckla en metod där unga teaterintresserade personer får skapa hörspel i form av poddar. Hörspel är en teaterform som upplevs genom lyssning och som framför allt varit känd genom Radioteatern. Särskilt fokus kommer att läggas på att involvera personer som av olika anledningar upplever samarbetet vid repetitioner som problematiskt eller som helt enkelt inte vågar stå inför en publik.

Efter projektperioden kommer Poddteater att leva vidare inom ramen för Teater 16:s ordinarie verksamhet. I samverkan med en rad lokala, regionala och nationella organisationer blir Teater 16 ett nationellt resurscentrum för poddteater.  Den kurs med tillhörande metodhandledning som tas fram i projektet kommer att fortsatt erbjudas och spridas efter projekttiden av Teater 16 tillsammans med samverkansparterna.

Efter projektet

Projektet skapade en poddteaterverksamhet vid Teater 16. Verksamheten fungerar även som en inspirationsmodell för andra. En distributionssida har upprättats för poddteaterverk och 69 hörspel och poddavsnitt har lagts på plattformen Podbean, vilket innebär att poddarna är sökbara via exempelvis Spotify och Google. En kurs och en handbok om metoden har tagits fram och erbjuds andra intresserade. Boken distribueras bland annat via Amatörteaterns Riksförbund.

Material från projektet på föreningens webbbplats

Verksamheten lever vidare genom kurserna samt inom ramen för föreningens egen verksamhet som fått ett långsiktigt stöd från Ljungby kommun.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Ljungby

Liknande projekt

  • Vår scen

    Ungdomar från olika föreningar bygger under tre år upp en kulturverksamhet i Ljungby för målgruppen 16 till 25 år.

  • Orda - kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning

    Projektet ska utveckla Orda-grupper inom vilka personer med intellektuell funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka…

  • Passion for climate

    Projektet Passion for Climate ska skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang.  

Sidan uppdaterades 2023-07-12.