Till innehållet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Projektet drevs av: Riksförbundet Hungtingtons sjukdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet. Avsikten är också att engagera och motivera personal i dagligverksamhet för personer med HS. I projektet genomförs en kartläggning i form av intervjuer med anlagsbärare, personer med sjukdomen samt anhöriga kring svåra vårdsituationer i assistansgrupper och på vårdboenden. Därefter utvecklas ett vägledningsmaterial som kommer att ingå i en webbutbildning. Utbildningspaketet består av filmscenarion som ska ge praktiska manualer såsom situationsanalys, kommunikationsverktyg, aktivitetsmanual, hjälpmedelsrådgivning, pedagogiska verktyg och boendeplanering.

Det övergripande målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med HS i de senare faserna av sjukdomen.

Efter projektet

Projektet ledde till att det utvecklades flera omvårdnadsutbildningar tillsammans med sjukhusens HS-team. Dessa finns i webbformat och är till professioner och anhöriga som vårdar personer med Huntingtons sjukdom. Utbildningarna finns tillgängliga på förbundets hemsida. Omfattande utbildningsinsatser har genomförts runt om i landet för specialboenden, assistansbolag, rehab och daglig verksamhet.

Verksamheten lever vidare genom att RHS fortsätter att sprida utbildningarna till målgruppen, professioner och anhöriga. Webbutbildningarna finns tillgängliga på förbundets hemsida.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

Sidan uppdaterades 2023-05-26.