Till innehållet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Projektet drivs av: Riksförbundet Hungtingtons sjukdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet. Avsikten är också att engagera och motivera personal i dagligverksamhet för personer med HS. I projektet genomförs en kartläggning i form av intervjuer med anlagsbärare, personer med sjukdomen samt anhöriga kring svåra vårdsituationer i assistansgrupper och på vårdboenden. Därefter utvecklas ett vägledningsmaterial som kommer att ingå i en webbutbildning. Utbildningspaketet består av filmscenarion som ska ge praktiska manualer såsom situationsanalys, kommunikationsverktyg, aktivitetsmanual, hjälpmedelsrådgivning, pedagogiska verktyg och boendeplanering.

Det övergripande målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med HS i de senare faserna av sjukdomen.

Efter projekttiden kommer utbildningspaketet att finnas tillgängligt på riksförbundets hemsida och förbundet kommer att fortsätta att sprida kunskap om innehållet till olika aktörer inom assistans och boenden. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • KomBo - Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet

    Projektet ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i…

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.