Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Projektet drivs av: Riksförbundet Hungtingtons sjukdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Syftet med projektet är att höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet. Avsikten är också att engagera och motivera personal i dagligverksamhet för personer med HS. I projektet genomförs en kartläggning i form av intervjuer med anlagsbärare, personer med sjukdomen samt anhöriga kring svåra vårdsituationer i assistansgrupper och på vårdboenden. Därefter utvecklas ett vägledningsmaterial som kommer att ingå i en webbutbildning. Utbildningspaketet består av filmscenarion som ska ge praktiska manualer såsom situationsanalys, kommunikationsverktyg, aktivitetsmanual, hjälpmedelsrådgivning, pedagogiska verktyg och boendeplanering.

Det övergripande målet med projektet är att förbättra omhändertagandet av personer med HS i de senare faserna av sjukdomen.

Efter projekttiden kommer utbildningspaketet att finnas tillgängligt på riksförbundets hemsida och förbundet kommer att fortsätta att sprida kunskap om innehållet till olika aktörer inom assistans och boenden. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.