Till innehållet

PraLin - Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Projektet drivs av: Uppsala Föreningsråd/Diskrimineringsbyrån Uppsala

Beskrivning av projektet

Projekt PraLin – Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan, var ett utvecklingsprojekt som syftade till att stärka och utveckla skolans likabehandlingsarbete. Projektet pågick mellan åren 2010-2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • Barnet i Pappaprogrammet - BiP

    Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik.  Behandlingen är individuell…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.