Till innehållet

Prata projekt

Projektet drivs av: Käpplunda-Skövde Blåbandsförening

Beskrivning av projektet

Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få fler unga som aktivt söker projektmedel från kommunala finansiärer.

Föreningen vill utveckla en metod för att muntligt göra en projektansökan där man använder sig av ljud, bild och filminslag. En metod som testas lokalt i Skövde kommun med minst 15 olika projekt av och för målgruppen som är sökta genom det muntliga ansökningsförfarandet.

Därefter sprids projektets resultat regionalt och nationellt via informationsfilmer som finns publicerade på hemsidor och sociala medier.

Beviljat belopp

3 266 900 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

3 266 900 kronor

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Skövde

Liknande projekt

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

  • Vi vill ta över - ungdomsdriven fritid i Järva

    Målet med projektet är att skapa en metod för att generationsväxla ideellt engagemang i Järvaområdet, starta upp två föreningsinkubatorer i Tensta…

Sidan uppdaterades 2022-03-25.