Till innehållet

Prata projekt

Projektet drivs av: Käpplunda-Skövde Blåbandsförening

Beskrivning av projektet

Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få fler unga som aktivt söker projektmedel från kommunala finansiärer.

Föreningen vill utveckla en metod för att muntligt göra en projektansökan där man använder sig av ljud, bild och filminslag. En metod som testas lokalt i Skövde kommun med minst 15 olika projekt av och för målgruppen som är sökta genom det muntliga ansökningsförfarandet.

Därefter sprids projektets resultat regionalt och nationellt via informationsfilmer som finns publicerade på hemsidor och sociala medier.

Beviljat belopp

3 266 900 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

3 266 900 kronor

Projektets tidstatus

17%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Skövde

Liknande projekt

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

Sidan uppdaterades 2022-03-25.