Till innehållet

Process Kedjan i Kriminalvården

Projektet drivs av: Ung i X-cons Stockholm

Beskrivning av projektet

Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har egen bakgrund av droger, kriminalitet och inlåsning. PK verkar i arrest och häkte och på anstalt.  

Målsättningen för projektet är att arbeta med 20 ungdomar per år i individuell coachning. Dessutom kommer motivationsgrupper erbjudas (läs mer under metod) där målsättningen är att arbeta med 150 ungdomar per år. Målsättningarna för ungdomarnas utveckling under coachprogrammet är följande: Se alternativ till ett liv i kriminalitet Få hopp och framtidstro Fatta sunda beslut i låsta miljöer Skapa sunda, varaktiga relationer Leva ett liv fritt från kriminalitet och droger I termer av finansiell hållbarhet är projektets målsättning att genomföra en upphandling med Kriminalvården eller erhålla ett verksamhetsbidrag som innebär att Process Kedjan långsiktigt kan erbjuda coachning till ungdomar mellan 18-24 år genom finansiering av Kriminalvården. Ett delmål för att uppnå detta är att öka Kriminalvårdens acceptans för att använda professionella, ideella verksamheter som aktörer i verksamheten.  För att lyckas med projektet krävs också att Process Kedjan och Kriminalvården samarbetar tätt kring ungdomarna. Genom ett bra samarbete mellan ungdomens kontaktperson hos Kriminalvården och coachen från Process Kedjan kan arbetet kring ungdomen förbättras (säkerställa att ungdomen får tillgång till rätt behandlingar, kontakt med Arbetsförmedlingen etc.). En viktig målsättning är därför att hitta en arbetsmetod för detta samarbete.

Målsättningen är att Kriminalvården ska upphandla tjänsten eller bistå med verksamhetsbidrag och på så sätt finansiera fortsatt verksamhet efter projekttidens slut. Givet att Kriminalvården vill utvärdera Process Kedjans insatser på deras anstalter innan en upphandlingsprocess kan inledas tror vi att upphandlingsprocessen kan vara klar först om 18-24 månader. För verksamhetsbidrag kan processen gå något fortare, men chansen är då stor att Kriminalvården inleder med ett mindre verksamhetsbidrag, för att få chans att utvärdera verksamheten innan man finansierar den fullt ut. Därför tror vi att även denna process kan ta upp till 24 månader. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.