Till innehållet

Projekt Exa(k)t

Projektet drevs av: Lunds Fontänhus

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker som just avslutat sin utbildning, lever med psykisk ohälsa och står nära arbetsmarknaden.

Projektet har som syfte att ge resurser till denna grupp som annars riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet samt att stödja arbetsgivare, framförallt Lunds kommun, att systematiskt utarbeta långsiktiga strukturer för att kontinuerligt anställa personer med psykisk ohälsa. I projektet ska man använda sig av metoden IPS (Individual Placement and Support), vars syfte är att ge personer med psykisk ohälsa stöd att få, finna och behålla ett arbete. Utifrån IPS-principerna matchas individens kompetens, utbildning och förutsättningar med arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så det gynnar både arbetsgivare och individ. På Fontänhuset får individen, tillsammans med inträdet på arbetsmarknaden, även ett psykosocialt stöd. Detta sker parallellt med att man arbetar med arbetsplatsnära kompetensutveckling, särskilt i samband med praktikplacering eller anställning av individen. Flera valbara utbildningsblock kommer att erbjudas med fokus på bland annat bemötande, icke-diskriminerande rekrytering, värderingsfrågor med mera. Projektets konkreta mål är få ut minst 65 personer i praktik och att minst hälften av dessa får en anställning. Vidare vill man uppnå att arbetsgivarna efter avslutad projekttid kontinuerligt och systematiskt fortsätter att anställa personer med funktionsnedsättning.

Efter avslutat projekt

Projektet har haft ett resultat över förväntan då man från förväntade 65 individer har haft totalt 152 inskrivna deltagare. Många har fått långsiktigt stöd och gått ut och in ur projektstöd under åren. Varje år har 75-81 procent av dessa deltagare varit ute i arbete, studier eller arbetsförberedande aktivitet. Till exempel har man i samverkan med kommunen haft 24 individer varit ute i arbete, i totalt 50 olika anställningstillfällen i Lunds kommun - vilket kan jämföras med det ursprungliga målet på tio personer årligen i praktik inom kommunen.

Verksamheten fortsätter i Fontänhusets reguljära verksamhet i samverkan med Lunds kommun, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling

    Uppsala Stadsmission ska utveckla en hållbar helhetsmodell som binder samman öppenvårdsbehandling och arbetsinriktad rehabilitering i en och samma…

  • Prickens kompisar

    Projektet syftar till att skapa förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning och att ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt…

  • Naturguider för kognitiv tillgänglighet ”Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer”

    Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterades 2020-11-13.