Till innehållet

Projekt HOBS, hälsa oberoende av storlek

Projektet drevs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att genom studiecirklarna, få personer med överviktigt/fetma att få en sund och positiv relation till hälsa, mat och rörelse.

Projektet syftar till att översätta, anpassa och implementera en internationellt tvärvetenskaplig beprövad metod med fokus på hälsa och välmående. Målgruppen är personer som har lång erfarenhet av övervikt/fetma och återkommande problem med stigmatisering och mobbning i samhället. Hälsa ses i ett brett perspektiv och omfattar inte bara storlek utan fysiska, sociala, psykiska, arbetsrelaterade, känslomässiga och intellektuella aspekter. Syftet är att under de tre projektåren starta ett 30-tal studiecirklar med ca 5-10 deltagare på 8 orter i Sverige, samt utbilda ca 20 studiecirkelledare.

Målet med projektet är att genom studiecirklarna, få personer med överviktigt/fetma att få en sund och positiv relation till hälsa, mat och rörelse. Genom att erbjuda dessa cirklarna är målet att bryta den isolering som många med överviktigt och fetma har i dag, att cirklarna ska bli en mötesplats. Målet för deltagarna i cirklarna är att få förståelse för hur man på bästa sätt kan ta ett positivt ansvar för sin egen hälsa. Vi har som mål att cirklarna ska öppna upp för ett nytt förhållningsätt till sig själv, detta genom våra tre grundläggande ord. Hälsa-Förståelse-Ansvar. Projektet har också som mål att skapa och befästa samarbetsformer med olika intressenter, till exempel Studiefrämjandet, hälso- och sjukvården, landsting, kommuner och folkhälso- och forskningsenheter. Skapa samhörighet och trygghet mellan individer inom överviktsfältet, funktionshindersfären och olika etniska grupper.

Målet är att förankra denna verksamhet inom existerande struktur, det vill säga som en medlemsförening inom funktionshindersfären och med täta relationer till hälso- och sjukvården. Grunden skall då vara lagd med arbetsmaterial samt en struktur med bland annat återkommande utbildningsaktiviteter för studiecirkelledare och en koppling till de europeiska och internationella nätverk som finns inom området. I framtiden ska projektet leva vidare genom ett etablerat samarbete mellan studieförbundet och den sökande föreningen.

Projektet leds av en styrgrupp som består av riksförbundets HOBS ordförande och kassör och projektledare som har kontinuerliga avstämningsmöten under hela projektet. Projektet och styrgruppen har också direkt dialog med medlemmar i Riksförbundet HOBS och deras lokalföreningar i Sverige.  

Samarbete med förbundets och deras lokalföreningars medlemmar över hela Sverige. Projektet har även stöd av Fil Dr Lucy Aphramor, som är en av forskarna bakom HAES och Well-Now-kurserna i Storbritannien.  Vi samarbetar även med Studiefrämjandet, ett internationellt HAES-nätverk och ett storkontaktnät runt övervikt och fetma i Sverige och internationellt. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.