Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Projekt I.D. Identitet och Delaktighet på sociala medier för unga med funktionsvariationer

Projektet drivs av: Fritidsforum Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Beskrivning av projektet

Projektet lär och stärker ungdomarna med funktionsvariation att använda kontaktytor på nätet eller sociala medier på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra.

Det blir allt vanligare att ungdomar med funktionsnedsättning via mötesplatser på nätet eller sociala medier utvecklar nya och alternativa sätt för identitetsskapande där funktionsnedsättningen inte hamnar i fokus. Projektet lär och stärker ungdomarna att använda dessa kontaktytor på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra. Med utgångspunkt i hur ungdomarna använder mötesplatser på nätet och sociala medier ska projektet öka kunskapen om såväl risker som möjligheter. Förhållningssätt, metoder och riktlinjer utvecklas och konkret stödmaterial tas fram, såväl för ungdomarna som för den personal eller vårdnadshavare som vill kunna handleda konstruktivt. Primär målgrupp är unga med någon form av funktionsnedsättning som på sin fritid besöker mötesplatser på nätet eller använder sociala medier. Sekundär målgrupp är personal som möter unga med funktionsnedsättning samt vårdnadshavare. Efter projekts slut kommer projektet att leva vidare i Fritidsforums ordinarie kursverksamhet i nära samverkan med den nya riksorganisationen Fritidsförbundet För barn och unga med funktionsvariationer samt i de medverkande kommunernas fritidsverksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.