Till innehållet

Projekt I.D. Identitet och Delaktighet på sociala medier för unga med funktionsvariationer

Projektet drevs av: Fritidsforum Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar

Beskrivning av projektet

Projektet lär och stärker ungdomarna med funktionsvariation att använda kontaktytor på nätet eller sociala medier på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra.

Det blir allt vanligare att ungdomar med funktionsnedsättning via mötesplatser på nätet eller sociala medier utvecklar nya och alternativa sätt för identitetsskapande där funktionsnedsättningen inte hamnar i fokus. Projektet lär och stärker ungdomarna att använda dessa kontaktytor på ett sätt som ger förutsättningar att delta på lika villkor som alla andra. Med utgångspunkt i hur ungdomarna använder mötesplatser på nätet och sociala medier ska projektet öka kunskapen om såväl risker som möjligheter. Förhållningssätt, metoder och riktlinjer utvecklas och konkret stödmaterial tas fram, såväl för ungdomarna som för den personal eller vårdnadshavare som vill kunna handleda konstruktivt. Primär målgrupp är unga med någon form av funktionsnedsättning som på sin fritid besöker mötesplatser på nätet eller använder sociala medier. Sekundär målgrupp är personal som möter unga med funktionsnedsättning samt vårdnadshavare. Efter projekts slut kommer projektet att leva vidare i Fritidsforums ordinarie kursverksamhet i nära samverkan med den nya riksorganisationen Fritidsförbundet För barn och unga med funktionsvariationer samt i de medverkande kommunernas fritidsverksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

    Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.