Till innehållet

Projekt IHART

Projektet drevs av: Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar.

Syftet med projektet är att utveckla och skapa en positiv syn på hälsa tillsammans med barn och ungdomar. Målsättningen är att få barn och ungdomar delaktiga i sin hälsa och sin livssituation, att skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap samt arbeta för respekt för sin egen hälsa. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 6-25 år som har en osund syn på sin hälsa. Inom ramen för projektet ska det utvecklas ungdomsgrupper, organiserade som studiecirklar inom vilka ungdomar ska lära sig om hälsa och ha olika rörelseaktiviteter. Ungdomsgrupperna ska också genomföra läger samt utveckla ett socialt forum på nätet där barn och unga kan mötas och bryta sin isolering. Projektet genomförs inledningsvis i Skåne och sprids sedan nationellt. Arbetsmetoderna kommer att integreras i HOBS lokalföreningar.

Efter projektet

Inom ramen för projektet utvecklades det ungdomsgrupper, organiserade som digitala zoner och forum. I dessa finns både möjligheten till dialog och till målgruppsanpassad information om övervikt och obesitas, kränkande behandling, normer och vart man kan vända sig om man behöver mer stöd.

Projektet har inledningsvis bedrivits i Skåne och sedan spridits nationellt. Efter projektets slut har arbetsmetoderna integrerats i HOBS verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Falsterbo

Liknande projekt

  • Tala om tystnad

    Tala om tystnad är ett nationellt projekt som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring selektiv mutism - en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn…

  • Trygg på natten - ett förstärkt stöd till barn och unga i utsatta situationer

    Projektet ska etablera en nationell stödlinje med ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även nattetid för barn och unga upp till…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

Sidan uppdaterades 2022-09-05.