Till innehållet

Projekt TrUSt – föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.

Målgruppen för projektet är föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning som lever i olika familjekonstellationer och deras barn. Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning kan utöver de utmaningar det innebär att vara förälder också uppleva extra påfrestningar kopplat till funktionsnedsättningen. Många föräldrar upplever också att det generella föräldrastöd som finns inte täcker alla frågor och behov. I projektet undersöks vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att finna ett sätt att stödja och komma fram till lösningar i en ofta komplicerad vardag samt att öka samhörigheten och dialogen mellan föräldrar och barn. Genom samtal och studiecirklar med målgruppen utformas ett anpassat föräldraskapsstöd. Projektets erfarenheter sammanställs i en film samt i en handbok med studiecirkelmaterial som sprids till verksamheter som möter målgruppen. Projektet drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) och Stiftelsen Gyllenkroken.

Efter projekttiden kommer utbildning och stöd i metoden bland annat att erbjudas genom samarbetsorganisationerna och i studiecirkelform. Målsättningen är också att utbildningen ska erbjudas genom familjecentraler och öppna förskolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.