Till innehållet

Projekt TrUSt – föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla ett riktat, anpassat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar.

Målgruppen för projektet är föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning som lever i olika familjekonstellationer och deras barn. Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning kan utöver de utmaningar det innebär att vara förälder också uppleva extra påfrestningar kopplat till funktionsnedsättningen. Många föräldrar upplever också att det generella föräldrastöd som finns inte täcker alla frågor och behov. I projektet undersöks vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att finna ett sätt att stödja och komma fram till lösningar i en ofta komplicerad vardag samt att öka samhörigheten och dialogen mellan föräldrar och barn. Genom samtal och studiecirklar med målgruppen utformas ett anpassat föräldraskapsstöd. Projektets erfarenheter sammanställs i en film samt i en handbok med studiecirkelmaterial som sprids till verksamheter som möter målgruppen. Projektet drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) och Stiftelsen Gyllenkroken.

Efter projektet

Projektet ledde till att ett föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och/eller NPF har utvecklats. Projektet har tagit fram en studiecirkel och material i form av cirkelmaterial, studiehandledning samt en handbok. Dessutom har en webbutbildning utvecklats. Totalt har cirka 950 studiecirklar hållits runtom i landet. Utvärderingar som har genomförts visar att deltagande föräldrar upplever att de har fått ökad trygghet i sitt föräldraskap.

Verksamheten lever vidare genom att flera olika aktörer fortsatt erbjuder studiecirklar för målgruppen. De som har haft grupper vill fortsätta. Studiecirkelmaterialet finns tillgängligt för nedladdning på projektets webbsida (se länk nedan). På webbplatsen finns också webbutbildningen Trygghet Ur Stöd i sin helhet, vilken genomförs anonymt. Webbutbildningen kan användas inom grupputbildning eller inom enskild behandling. Projektets samarbetsparter Gyllenkroken och NSPH VG kommer gemensamt att erbjuda utbildningen framöver. Flera studieförbund erbjuder TrUSt studiecirklar. Bräcke Diakoni erbjuder föräldrastödet för målgruppen även framöver och kommer att fortsätta sprida information om stödet och materialet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-25.