Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Projektet PEER Support

Projektet drivs av: NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård: den professionella kamratstödjaren.

Projektet PEER Support tar fram en svensk modell av metoden peer support som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som peer supporters inom verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar en modell för en samordnad peer support-verksamhet i Sverige med riktlinjer, ramar och regelverk samt ett utbildningspaket inom området peer support. Projektet består dels av det nationella projektet med finansiering ur Allmänna arvsfonden, dels av fyra regionala projekt som finansieras av landsting/regioner och kommuner i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten. De regionala projekten handlar om att introducera och prova peer support i psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet. Efter avslut tas resultaten om hand av Riksförbundet Attention. Arbetet fortsätter även i de verksamheter som under projektet inlemmat peer support.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt
Sidan uppdaterades 2020-06-02.