Till innehållet

Projektet PEER Support

Projektet drevs av: NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och hälsovård: den professionella kamratstödjaren.

Projektet PEER Support tar fram en svensk modell av metoden peer support som innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar blir professionellt verksamma som peer supporters inom verksamheter som ger vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar en modell för en samordnad peer support-verksamhet i Sverige med riktlinjer, ramar och regelverk samt ett utbildningspaket inom området peer support. Projektet består dels av det nationella projektet med finansiering ur Allmänna arvsfonden, dels av fyra regionala projekt som finansieras av landsting/regioner och kommuner i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Västerbotten. De regionala projekten handlar om att introducera och prova peer support i psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet. Efter avslut tas resultaten om hand av Riksförbundet Attention. Arbetet fortsätter även i de verksamheter som under projektet inlemmat peer support.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Jämlik ishall

    Projektet Jämlik ishall handlar om att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar. Genom nya hjälpmedel ska föreningar och kommuner ge…

  • LifeRing

    LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert liv. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och…

  • Hörande föräldrar till hörselskadade barn

    Föräldrar saknar ofta egen erfarenhet av att leva som hörselskadad. De behöver få kunskap om sina barns möjligheter och rättigheter i skolan. HRF…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.