Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Publikcoacher för dövkulturen

Projektet drivs av: Riksteatern

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur.

Projektets syfte är att förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av publikcoacher inom dövkultur. Publikcoacherna är döva och teckenspråkiga personer med förankring hos målgruppen och med god kännedom om dövkultur. Rollen är att fungera som en länk mellan scenkonstverksamheter och den publik som är döv och/eller teckenspråkig samt anhöriga till publiken. I projektet samverkar Tyst Teater och Riksteatern med Dalateatern, Folkteatern i Göteborg, Malmö Stadsteater, Teater Västernorrland och Örebro Länsteater. I anslutning till turnerande föreställningar från Tyst Teater kommer arbetet för breddat deltagande inom målgruppen att utvecklas, bland annat inom ramen för workshoppar. En koordinator samordnar arbetet med publikcoacherna och teatrarna. Erfarenheter och metoder samlas i en digital handbok som Tyst Teater och samverkansparterna fritt tillhandahåller efter projektets slut. Ambitionen är att de modeller och roller för stärkandet av tillgänglighet till dövkultur, som utvecklas inom projektet, blir en självklar och naturlig del av verksamheten hos samverkande parter och andra kulturverksamheter.

Efter projektet

Projektet avslutades efter halva tiden på projektägarens initiativ. Projektidén visade sig inte vara tillräckligt förankrad hos samverkansparter som regionala teatrar och riksteaterföreningar runt om i landet. Detta innebar att projektet inte kunde uppfylla sina uppsatta mål.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Norsborg
Sidan uppdaterades 2022-01-14.