Till innehållet

Puck eller boll - domaren spelar roll

Projektet drevs av: Dalarnas Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska få in fler ungdomar - framförallt tjejer - i kommittéer och utskott när det gäller domarverksamhet och som utbildare och matchdomare, genom att skapa ett bättre arbetsklimat för unga domare inom lagidrotterna.

Projektets syfte och mål är att få in fler ungdomar, framförallt tjejer, i kommittéer och utskott när det gäller domarverksamhet och som utbildare och matchdomare, genom att skapa ett bättre arbetsklimat för unga domare inom lagidrotterna. Ungdomar i de olika förbunden ska hjälpas åt med att ta fram nytt material och metoder för att starta upp ett samarbete i Dalarna över idrottsgränserna där värdegrundsarbete och arbetsmiljö för unga domare står i fokus.

Det material och de metoder som tas fram och ska kunna användas av alla lagsporter kommer att spridas till alla idrottsföreningar i Dalarna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Liknande projekt

  • Songlines

    Projektet ska, i bred samverkan och med många aktörer, utveckla metoder och strategier för att nå, möta och engagera nyanlända ungdomar.

  • Ungdomsresursen - gör det omöjliga möjligt!

    Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. 

  • Aktiv Rehab & Ridterapi

    Projektet vill på ett systematiskt sätt tillgängliggöra ridterapi som rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning. Vi vill…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.