Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Qruts umgängesmetod

Projektet drivs av: Qrut

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn.

Detta projekt vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn genom att utveckla och sprida ett strukturerat umgängesprogram på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alla aktiviteter i projektet formas och utvecklas tillsammans med och utifrån målgruppernas behov och efterfrågan. Målgrupperna kommer även att vara delaktiga i arbets- och fokusgrupper samt som deltagare vid validering och utvärdering av resultatet. Sekundära målgrupper som umgängesprogrammet främst riktar sig till är socialtjänst, jour- och familjehem, samt andra aktörer runt den primära målgruppen. Ett av delmålen är att målgruppen själva ska kunna agera utbildare, spridare och informatörer av det umgängesprogram som tas fram, främst på lokal och regional nivå. Förutom att programmet implementeras i föreningens verksamhet så ska det spridas genom olika föreläsningar och konferenser över landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Farsta
Sidan uppdaterades 2021-03-16.