Till innehållet

Qruts umgängesmetod

Projektet drevs av: Qrut

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn.

Detta projekt vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn genom att utveckla och sprida ett strukturerat umgängesprogram på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alla aktiviteter i projektet formas och utvecklas tillsammans med och utifrån målgruppernas behov och efterfrågan. Målgrupperna kommer även att vara delaktiga i arbets- och fokusgrupper samt som deltagare vid validering och utvärdering av resultatet. Sekundära målgrupper som umgängesprogrammet främst riktar sig till är socialtjänst, jour- och familjehem, samt andra aktörer runt den primära målgruppen. Ett av delmålen är att målgruppen själva ska kunna agera utbildare, spridare och informatörer av det umgängesprogram som tas fram, främst på lokal och regional nivå. Förutom att programmet implementeras i föreningens verksamhet så ska det spridas genom olika föreläsningar och konferenser över landet.

Efter projektet

Genom projektet har det tagits fram ett strukturerat arbetssätt för trygga umgängen tillsammans med BUFFF, en referensgrupp med Qrutmammor och en referensgrupp med professionella aktörer. Den sistnämnda gruppen har bestått av en familjehemsförälder, en barnpsykolog, en socialsekreterare, en familjehemsinspektör, en advokat och en familjerättsdomare.

När modellen var framtagen började den användas vid umgängen mellan Qruts klienter och deras placerade barn. I samband med dessa umgängen har man haft korta samtal barnen vilket resulterat i två kortare böcker: När du träffar mamma eller pappa och Ha umgänge med sin förälder. Barnen har även deltagit under framtagandet och kommit med tankar och synpunkter. Det har även tagits fram två kortare böcker tillsammans med mammor och andra aktörer i projektet: Umgängen och barn i jour-/familjehem samt För dig som är förälder till ett placerat barn. Modellen och materialet har spridits nationellt genom främst digitala föreläsningar och ett webbinarie. Dessa var främst riktade mot socialtjänst och familjehem (därmed indirekt barn) i olika delar av landet.

Den fortsatta verksamheten finansieras genom betalda umgängesuppdrag, försäljning av böckerna, föreläsningar, webbutbildning m.m.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i mars 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i mars 2021.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

  • Hälsa för nyanlända ungdomar

    Projektet syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället…

  • Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

    Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och…

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.