Till innehållet

Queera Berättelser

Projektet drevs av: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Stockholm

Beskrivning av projektet

Queera Berättelser är ett är ett berättarprojekt för ungdomar mellan 13-25 år med köns- och sexualitetsnormer i fokus. Genom projektet vill vi möjliggöra för unga hbtq-personer att kunna berätta sina egna berättelser utifrån egenställda villkor.

Queera Berättelser är ett är ett berättarprojekt för ungdomar mellan 13-25 år med köns- och sexualitetsnormer i fokus. Syftet med projektet är att möjliggöra för unga hbtq-personer att kunna berätta sina egna berättelser utifrån egenställda villkor där ens berättelse inte ska behöva ta hänsyn till förväntningarna från normsamhället. Vi vill även lyfta fram och synliggöra de berättelser som växer fram under projektets gång för att skapa en ökad representation av berättelser. Detta kommer att ske dels genom den bok med tillhörande skiva som kommer bli klar under år två, men också genom en berättarturné. Ungdomarna som kommer att delta i projektet kommer från Rfsl Stockholms ungdomsverksamheter, Rfsl Ungdom samt Fanzingo.

Målet med Queera Berättelser är att:

 • Skapa forum där hbt-personers berättelser blir till utifrån egenställda villkor och inte som en del av ett normsystem för att på så sätt synliggöra hbt-ungdomars erfarenheter och samtidigt utmana en ”komma-ut-tradition”.
 • Skapa möten mellan hbt-ungdomar och andra ungdomar i syfte att synliggöra och sprida information om olika normer och hur de påverkar oss.
 • Öka representationen av hbt-kultur genom skapande och spridning.
 • Sammanställa och sprida en dokumentationsbok med erfarenheter och metoder för hur man kan arbeta vidare med storytelling och HBT i ungdomsmiljöer.


 • Vi kommer under projektets andra år att ta fram en dokumentationsbok med tillhörande usb-sticka med de berättelser som skapats inom projektet. De här boken kommer att spridas till skolor runt om i Stockholm.
 • Vi vill fortsätta arbeta med Storytelling inom ramen för Egalia
 • Vi kommer att undersöka möjligheten att få andra typer av kulturstöd för vidare arbete med Queera Berättelser.
 • I och med berättarturnén så hoppas vi kunna sprida metoden till andra HBTQ-mötesplatser.
 • Vi kommer också att använda oss av våra kontakter med skolor runt om i Stockholmsområdet som vi byggt upp genom RFSL Stockholms Skolinformationsverksamhet i att sprida dokumentationsboken och tillhörande metoder.
 • Vi ser stora möjligheter att föra in delar av projektet i RFSL Stockholms befintliga skol- och vuxenutbildning, samt föreläsningsverksamhet.
 • Utöver detta ser vi att projektet och de erfarenheter som görs inom projektet kommer att förvaltas inom samarbetsorganisationerna och på så sätt leva vidare inom verksamheter som redan existerar och eventuellt leda till nya samarbeten och projekt. 

Målgruppen, de ungdomar som deltar, kommer under projektets gång utgöra kärnan i verksamheten. Målgruppen kommer att vara deltagande i projektets alla delar från planering, dokumentation, berättarturnéen skapande till spridning. Deras egna berättelser och upplevelser står i centrum och de vuxna som arbetar i projektet strävar helt efter att skapa förutsättningar för dem att sätta ord på och sprida sina erfarenheter, på egna villkor. 

Queera Berättelser är ett samarbete mellan Rfsl Stockholm, Fanzingo och Fabula Storytelling

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm och Botkyrka

Liknande projekt

 • Mamas Retro

  Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment,…

 • Att höras

  Att höras. Ungdomar och barn ska starta upp lokal-tv redaktioner. Utifrån egna intressen ska de producera lokal-tv till Fria kanalen i Gävle samt…

 • Unga i klosterområdet

Sidan uppdaterades 2020-06-03.