Till innehållet

Queering Sápmi

Projektet drivs av: Svenska Samernas Riksungdomsförbund Sáminuorra

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om att på ett långsiktigt sätt stärka den samiska hbtqrörelsen och arbetet med ett samiskt queerperspektiv. Kunskap från projektet ska överföras till målgruppen så att arbetet får goda möjligheter att leva vidare.

Syftet med projektet är att på ett långsiktigt sätt stärka den samiska hbtqrörelsen och arbetet med ett samiskt queerperspektiv i Sápmi. Under projekttiden ska kunskap från projektet överföras till målgruppen så att arbetet får så goda möjligheter som möjligt att leva vidare efter projektets slut. Syftet är också att dekolonisera den queersamiska frågan så att samiska hbtqpersoner helt äger sin egen fråga. Projektet ska utgå från målgruppens önskemål och behovsanalyser om vad som behöver göras och på vilket sätt. Detta ska göras genom att anställa och inkludera samiska hbtq-personer i projektets planering och genomförande, så att de har makten över sin fråga.

Queering Sápmi år 3 består av fyra delar. De knyts samman och kommer att samverka på olika sätt men beskrivs enklast så här: 1. Dekolonisering. Långsiktig implementering och kunskapsöverföring. Ett projekt som syftar till att på ett långsiktigt sätt stärka den samiska hbtq-rörelsen och arbetet med ett samiskt queerperspektiv.

2. Queersamisk gemenskap. Anordnande av träffar för queera samer. Projektet ska inte skapa en förening eller organisation, men skapa förutsättningar för att en sådan kan bildas. 

3.Ryssland! I produktionen av bok och utställningen lyckades projektet inte nå till en rysk publik på grund av homofob lagstiftning och ryska samers svåra livsvillkor. Nu finns det dock en öppning som vi vill ta väl vara på. Projektet har blivit inbjudet av Barents Spektakel i Kirkenäs med syfte att tillsammans undersöka villkoren i den allra nordligaste regionen med särskilt fokus på Ryssland.  4.Nätverk av organisationer som jobbar för queersamiska rättigheter. Sáminuorra, RFSL Ungdom, Noereh, Skeiv Ungdom, Finnmark Pride, Seta RF och Suoma Sámi Nuorat ska träffas och bestämma formen för framtida samarbete.  5. Spridning av queersamiska frågor - Bok, utställning, och utåtriktade aktiviteter. Boken är producerad på två av de tre största samiska språken.

Queering Sápmi syftar helt och hållet till att bygga för framtiden på olika sätt. Vi arbetar på en bred front på såväl gräsrots- , organisations- och individnivå för att implementera hbtq-frågorna på lång sikt i Sápmi. De queersamiska personer som anställs och det queersamiska nätverket om de så önskar, ska få kunskapsöverföring gällande att söka projektmedel, strategier kring att bygga projekt etcetera för att i framtiden kunna skapa fler nya projekt som ytterligare stärker gruppen. Projektets mål består också av att uppnå ett antal faktorer som bygger för framtiden. Ögonblicksteaterns scenproduktion ska spelas under 2015, alltså efter projektets slut. Vi ser det som en enorm möjlighet att sprida frågan på nya arenor och på ett nytt sätt. 

Då skådespelarna kommer bestå av queersamiska personer är också målgruppen med i detta arbete även efter projektets slut.

Projektet strävar också mot att bygga en långsiktighet ekonomiskt. Så länge projektet finns så finns det också ekonomiska resurser i frågan. Förutom att utbilda och kunskapsöverföra så att målgruppen kan driva egna projekt i framtiden byggs det också ekonomisk långsiktighet i Ájttes ägarskap av utställningen samt att Qub Förlag, som drivs av projektledarna, hanterar försäljningen av projektets bok. 

Målgruppen har alltid varit en viktig del i Queering Sápmis process men inte förrän nu är det målgruppen som har verklig makt över projektet. Hela projektår tre bygger på deltagande av målgruppen och deras deltagande är centralt i samtliga delar av projektet. Projektet måste därför vara flexibelt och lyhört men samtidigt fortsätta projektleda, skapa överblick och ta ansvar för processerna. Projektet utgår från det nätverket som byggt upp under projektperioden men arbetar också för att nå fler queera samiska ungdomar, särskilt de som fortfarande upplever stor otrygghet. Detta ska göras genom fortsatt spridning och kommunikation om projektet på sociala medier och i samiska sammanhang. Särskilt fokus riktas också mot marknadsföring och synliga insatser i samiska ungdomssammanhang. Projektet stöttar privatpersoner som är engagerade för hbtqfrågan på olika instanser i det samiska samhället, exempelvis sameting, samebyar, konstnärssammanslutningar eller ungdomsorganisationer. Projektet medverkar i ett flertal offentliga samiska och queera sammanhang, exempelvis pride-festivaler, samiska marknader och festivaler, publika seminarier om samisk identitet med mera. Projektet väcker debatt och lyfter frågeställningar på facebook, twitter och blogg. Genom aktivt deltagande i offentliga diskussioner och debattforum sprids ett samiskt hbtqperspektiv.


 • RFSL Ungdom Organisationen ingår i det uppbyggda nätverket och har byggt upp relation med Sáminuorra.
 • Skeiv Ungdom ingår i näverket och kommer delta på den gemensamma organisationsträffen.
 • Noereh deltog under releasehelgen, på Sáminuorras årmöte och Queering Sápmis fotoworkshop där livsberättelser gestaltades. Ett enskilt möte genomfördes också under årsmötet där projektet presenterade en lägesrapport och vi tillsammans brainstormade kring samarbetsmöjligheter.
 • Sametingets ungdomsråd. Arbetar med att implementera ett hbtq-perspektiv i sametinget och sametingets ungdomsråd.
 • Ögonblicksteatern. Var delägare under projektets första två år och ska producera en föreställning på det insamlade materialet. ÖT har erfarenheter av att arbeta med ”vi och dom andra” och har utvecklat metoder för detta, vilka kommer bli till nytta för projektet.
 • Västerbottens museum. Var ansvariga för releasen och vernissaget 2013. Visar utställningen fram till januari 2014. Har bidragit med resurser i utställningsförfarandet och ska arkivera materialet.
 • Ájtte fjäll och samemuseum ar byggt utställningen och övertar ägarskapet för utställningen samt ansvaret för turnén.
 • Umeå Universitet.
 • Cesam – Centrum för samisk forskning vid Umeå Universitet.

 • Jokkmokks sameförening
 • Vaajmoe - sjung för livet! 
 • Luleå Pride 
 • Finnmark Pride 
 • Pride House Oslo 
 • Nordicom 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Kontakt

Ort
Gargnäs

Liknande projekt

 • Aktiva studenter

  Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

 • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

  Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

 • A Lesbian guide to everything

  Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.