Till innehållet

Radio Jek Duj Trin (Radio Ett Två Tre)

Projektet drivs av: Romska Ungdomsförbundet (RUF)

Beskrivning av projektet

Radio Jek Duj Trin är ett projekt som handlar om att romska barn och ungdomar mellan 12 och 25 år i Malmöregionen skapar och sänder radio. 

Projektets övergripande mål är att skapa en mötesplats för unga romer för samtal och dialog kring demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter genom radiosändningar på romani chib. Radioprogrammet kommer att sändas över Malmöregionen två gånger i veckan och sändningarna ska ha olika teman med fokus på demokrati och delaktighet, mänskliga rättigheter, aktuella samhällsfrågor, den egna livssituationen med mera. Verksamheten bygger på att det är barnen och ungdomarna själva som planerar innehållet, utformar programmen och genomför sändningarna. Sändningarna ska även gå att lyssna på via webb. Föreningen räknar med att cirka 2000 unga romska lyssnare kommer att följa sändningarna i Malmöregionen. Föreningen planerar att inför år två och tre av projektet utvidga verksamheten till Göteborg och Stockholmsregionerna. Föreningen menar att radiosändningarna dels bidrar till att stärka och utveckla det romska språket bland barn och ungdomar, dels bidrar till att stärka den romska identiteten bland romska barn och ungdomar. Föreningen avser att kontakta Sveriges Radio för att diskutera möjligheterna att sändningarna kan fortsätta inom ramen för SR:s utbud av sändningar på minoritetsspråk.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2010 och avslutades i mars 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

  • KOD för Sverige

    Ett projekt om kultur, språk och demokrati av och för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

  • Konst i skolan

    I Konst i skolan får konstnärer skolan som arbetsplats och elever blir till konstnärer. Syftet är att elever i åk. 7-9 möter samtidskonst i skolan…

  • Kreatech - Kreativ teknologi i och utanför klassrummet

    Med Kreatech bygger vi en ”kreativ verkstadsmiljö” där unga får plats att experimentera med digital teknik och praktiska byggprojekt. Det vänder sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.