Till innehållet

Radio XX

Projektet drivs av: Virserums Konsthallsförening

Beskrivning av projektet

Radio XX är ett ungdomsprojekt som går ut på att synliggöra ungomar i Kalmar län och ge dem verktyg att formulera sina tankar och frågeställningar utifrån sig själva, kring deras framtid och samhället i övrigt.

Syftet är att lyfta unga röster i Kalmar län, att hjälpa dem göra sig hörda i både media och av politiker. Detta sker på olika sätt allt efter ungdomarnas egna viljor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Kontakt

Liknande projekt

  • Smalspårets järnvägsverkstad i Virserums kommun

    Följ med i Föreningen Smalspårets projekt med att renovera och anpassa en gammal verkstadslokal i Virserum. Vi kommer bygga om verkstaden till en…

  • SKOLSMART

    Skolsmart arbetar för att gymnasieelever ska veta om sina juridiska rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats - i skolan!

  • Skolträffen

    För att förebygga och minska fördomar skapar vi möten mellan ungdomar från olika områden med olika bakgrund. Syftet är att minska utanförskap,…

Sidan uppdaterades 2022-01-12.