Till innehållet

Rätt att delta - med stöd av en ställföreträdare

Projektet drivs av: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger.

Projektet ska anpassas utifrån den stora diversitet som finns hos den primära målgruppen för projektet, personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska skapa interaktiva utbildningsinsatser och aktiviteter, bland annat studiecirklar, erfarenhetsutbyte i poddformat och webbutbildning som riktar sig till såväl huvudmannen som ställföreträdaren.

Projektet utmanar den traditionella synen på ställföreträdarskapet som en insats där ställföreträdaren sköter de delar åt huvudmannen som denne inte anses klara själv. Istället ska insatsen handla om ett samarbete parterna emellan som ska stärka individens delaktighet och inflytande. Projektet ska därigenom skapa förutsättningar för egenmakt och självbestämmande utifrån den enskildes förutsättningar.

Efter avslutat projektet kommer material, metoder och aktiviteter inkorporeras i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares befintliga verksamhet. Studiecirklarna kommer fortsätta ges i samarbete med ABF.

Beviljat belopp

8 353 490 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

8 353 490 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • SKILLS - en digital mötesplats för alla

    Projektet ska utveckla ett nationellt webbaserat kurscenter och en digital mötesplats för personer med lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar och…

  • 3P Positive Pregnancy Peers

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

  • Talet som ett digitalt verktyg

    Stamningsförbundet ska undersöka talstyrda kommunikationstjänster bland offentliga och privata aktörer och kartlägga vilka svårigheter som personer…

Sidan uppdaterades 2023-05-17.