Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Rätt att delta - med stöd av en ställföreträdare

Projektet drivs av: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det stöd som gode män som ställföreträdare ger.

Projektet ska anpassas utifrån den stora diversitet som finns hos den primära målgruppen för projektet, personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska skapa interaktiva utbildningsinsatser och aktiviteter, bland annat studiecirklar, erfarenhetsutbyte i poddformat och webbutbildning som riktar sig till såväl huvudmannen som ställföreträdaren.

Projektet utmanar den traditionella synen på ställföreträdarskapet som en insats där ställföreträdaren sköter de delar åt huvudmannen som denne inte anses klara själv. Istället ska insatsen handla om ett samarbete parterna emellan som ska stärka individens delaktighet och inflytande. Projektet ska därigenom skapa förutsättningar för egenmakt och självbestämmande utifrån den enskildes förutsättningar.

Efter avslutat projektet kommer material, metoder och aktiviteter inkorporeras i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares befintliga verksamhet. Studiecirklarna kommer fortsätta ges i samarbete med ABF.

Beviljat belopp

8 353 490 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

8 353 490 kronor

Projektets tidstatus

57%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-03.