Till innehållet

Rätt att leva

Projektet drivs av: Ensamkommandes förbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att motverka en komplex utsatthet bland unga. Utifrån ett helhetsperspektiv vill man utveckla kvalitativa metoder på både ett strukturellt och individuellt plan.

Målgruppen för projektet är unga vuxna upp till 25 år, med erfarenhet av migration. Tillsammans med målgruppen, kommun och föreningar inom civilsamhället ska man utveckla en stärkande rådgivning genom s. k stödkedjor. Stödkedjan består av olika aktörer som kommunicerar och arbetar tillsammans för att tillgodose både preventiva och akuta behov hos utsatta ungdomar. Målgruppen ska, tillsammans med samarbetsaktörer, genomföra workshops för att identifiera och utveckla stödkedjor och en samverkansmodell utifrån erfarenheter av stödjande insatser. Ett verktygskit och metodmaterial tas fram, samt en digital utställning som gestaltar livsberättelser och situationer från verkligheten. Unga får utbildning, handledning och stöd med syfte att de ska fungera som stödpersoner åt andra.

Efter projektet kommer de utvecklade nätverken fortsätta för att upprätthålla stödkedjor, vilket kan ingå i de olika aktörernas ordinarie uppdrag. Verktygskit med rutiner, kontaktkartor och handlingsplaner finns tillgängliga att använda för alla som möter unga i utsatta situationer. De framtagna metoderna blir efter projektet en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

4 580 276 kronor

Projektets tidstatus

20%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

4 580 276 kronor

Projektets tidstatus

20%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Ensamma barn på flykt

  • Aktion som metod

    Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2022-03-11.