Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Rätt från början

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande.

Projektet Rätt från början handlar om universell utformning, att människors olikheter i form av behov, förutsättningar och funktioner bör vara styrande i utvecklingen av nya tjänster, varor och processer. Projektet syftar till att höja kunskapen om universell utformning samt att skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Fokusområden i projektet är arbete, bostad och utbildning. Projektet ska utveckla utbildningsmaterial och stödmaterial som ska kunna användas i olika typer av processer.

Målet med projektet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande.

Efter projektets slut ska funktionshinderrörelsen fortsätta använda processtödet och utbildningsmaterialet. Det ska också användas i funktionshinderrörelsens fortsatta opinionsarbete.

Funktionsrätt Sverige driver projektet i samverkan med Certec på Lunds tekniska högskola (som bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design). Projektet kommer även att samarbeta med ett fackförbund (Akademikerförbundet SSR), ett bostadsbolag (Ikano Bostad) och ABF.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2021.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.