Till innehållet

Rätt från början

Projektet drevs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande.

Projektet Rätt från början handlar om universell utformning, att människors olikheter i form av behov, förutsättningar och funktioner bör vara styrande i utvecklingen av nya tjänster, varor och processer. Projektet syftar till att höja kunskapen om universell utformning samt att skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Fokusområden i projektet är arbete, bostad och utbildning. Projektet ska utveckla utbildningsmaterial och stödmaterial som ska kunna användas i olika typer av processer.

Målet med projektet är att bidra till att miljöer, tjänster och verksamheter blir mer inkluderande.

Efter projektets slut ska funktionshinderrörelsen fortsätta använda processtödet och utbildningsmaterialet. Det ska också användas i funktionshinderrörelsens fortsatta opinionsarbete.

Funktionsrätt Sverige driver projektet i samverkan med Certec på Lunds tekniska högskola (som bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design). Projektet kommer även att samarbeta med ett fackförbund (Akademikerförbundet SSR), ett bostadsbolag (Ikano Bostad) och ABF.

Efter projektet

Projektet har tagit fram en självinstruerande webbutbildning om universell utformning, ett studiecirkelmaterial med studiehandledning, en guide som fungerar som processtöd för inspiration i arbetet med universell utformning, med råd och tips bidrar till mångfald. Fokusområden varit bostad, arbete och skola/utbildning.

Material och inspiration finns på https://rattfranborjan.nu/

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i januari 2022.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Sällsynt mitt i livet

    Projektet ska utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som tar upp de utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt diagnos.

  • Du är inte ensam...

    Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från…

  • Funktionsrättsbyrån

    Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.