Till innehållet

Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

Projektet drevs av: Föreningen Knas hemma

Beskrivning av projektet

"Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med och för placerade ungdomar i åldrarna 13-21 år.

"Rätt-ish hemma” skapas genom delaktighetsmetoder och där rätten till utbildning och information om ungas egna rättigheter och möjligheter står som projektets huvudsyfte. Utbildningen kommer huvudsakligen att bli en hemsida dit ungdomar kan vända sig för att få information om sina rättigheter genom att ta del av andra ungas erfarenheter, livsberättelser, illustrationer, filmer och poddar kring teman som beskriver att vara placerad.

Projektet är nationellt och samarbetar med socialtjänsten, HVB-hem med flera, samt besöker olika kommuner i landet där ungdomar bor. Projektet arrangerar workshops i Stockholm och online. Genom samskapande processer under kreativa workshops skapas allt innehåll till utbildningen tillsammans med målgruppen utifrån deras kunskap och perspektiv. Under en workshop utbildar projektet ungdomar i barnkonventionen, diskuterar och delar erfarenheter av att vara placerad och därefter skapar ungdomarna material i olika kreativa former. Workshopledare är Knas hemmas projektledare tillsammans med ambassadörer, som själva är unga vuxna (18-30 år) och har egen erfarenhet av placeringar vilket skapar ett starkare förtroende och förståelse där de vill stärka dagens placerade ungdomar genom ökad kunskap och utbildning.

"Rätt-ish hemma" tas även fram som ett tryckt utbildningspaket som erbjuds till kommuner nationellt med Knas hemmas ambassadörer som utbildningsledare.

Vid projektstart skapades två expertgrupper som agerar experter och bollplank under projektets gång. Den ena gruppen består av ungdomar från olika delar av Sverige och med olika bakgrund/erfarenheter. Den andra expertgruppen består av yrkesverksamma från bland annat Socialstyrelsen, Unicef samt forskare från Socialhögskolan.

Efter projektet

Man har tagit fram en webbsida, chatt och ett utbildningsmaterial tillsammans med målgruppen: www.knashemma.se Projektets erfarenheter och resultat lever vidare dels genom Rätt-ish hemsida men även genom det tryckta materialet. Utbildningen som skapats kommer leva vidare genom att kommuner köper in ett utbildningspaket som består av ambassadörer och tryckt material. Ambassadörerna kommer att vara utbildningsledare och åka ut till socialtjänst samt HVB för att utbilda deras barn och unga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Sidan uppdaterades 2022-07-01.