Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

Projektet drivs av: Föreningen Knas hemma

Beskrivning av projektet

"Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med och för placerade ungdomar i åldrarna 13-21 år.

"Rätt-ish hemma” skapas genom delaktighetsmetoder och där rätten till utbildning och information om ungas egna rättigheter och möjligheter står som projektets huvudsyfte. Utbildningen kommer huvudsakligen att bli en hemsida dit ungdomar kan vända sig för att få information om sina rättigheter genom att ta del av andra ungas erfarenheter, livsberättelser, illustrationer, filmer och poddar kring teman som beskriver att vara placerad.

Projektet är nationellt och samarbetar med socialtjänsten, HVB-hem med flera, samt besöker olika kommuner i landet där ungdomar bor. Projektet arrangerar workshops i Stockholm och online. Genom samskapande processer under kreativa workshops skapas allt innehåll till utbildningen tillsammans med målgruppen utifrån deras kunskap och perspektiv. Under en workshop utbildar projektet ungdomar i barnkonventionen, diskuterar och delar erfarenheter av att vara placerad och därefter skapar ungdomarna material i olika kreativa former. Workshopledare är Knas hemmas projektledare tillsammans med ambassadörer, som själva är unga vuxna (18-30 år) och har egen erfarenhet av placeringar vilket skapar ett starkare förtroende och förståelse där de vill stärka dagens placerade ungdomar genom ökad kunskap och utbildning.

"Rätt-ish hemma" tas även fram som ett tryckt utbildningspaket som erbjuds till kommuner nationellt med Knas hemmas ambassadörer som utbildningsledare.

Vid projektstart skapades två expertgrupper som agerar experter och bollplank under projektets gång. Den ena gruppen består av ungdomar från olika delar av Sverige och med olika bakgrund/erfarenheter. Den andra expertgruppen består av yrkesverksamma från bland annat Socialstyrelsen, Unicef samt forskare från Socialhögskolan.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2019 och avslutas i januari 2022.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2019 och avslutas i januari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-07-06.