Till innehållet

Rätt på riktigt - För elevers rätt till en tillgänglig skola

Projektet drivs av: Malmö mot Diskriminering

Beskrivning av projektet

Projektet syfte är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få de insatser de har rätt till i skolan och få sina rättigheter tillgodosedda.

Projektet syfte är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få de insatser de har rätt till i skolan och få sina rättigheter tillgodosedda. I projektet ska en självhjälpshemsida tas fram tillsammans med målgruppen som bland annat ska innehålla en dialogdel, praktiska tips, juridisk information, filmer på fem olika språk och en myndighetskarta med kommuners olika funktioner. Inom projektet ska även ett rådgivningsmaterial gällande stöd och insatser i skolan och en processutbildning för jurister på bland annat antidiskrimineringsbyråer utvecklas, som ska öka möjligheten för målgruppen att få rätt stöd hos befintliga aktörer.

Parallellt kommer Malmö mot diskriminering (MmD) arbeta fram metoder för att ge stöd till elever som vill få upprättelse då de har blivit utsatta för diskriminering i skolan. Projektet ska också samt bedriva media och opinionsarbete.

Efter projektet ska hemsidan kunna användas självständigt av målgruppen och förvaltas, uppdateras och fortsätta spridas av MmD och samarbetsparter. Rådgivningsmaterialet ska användas och spridas av bland annat antidiskrimineringsbyråer, elevorganisationer och föräldraföreningar. Efter projektets slut kommer MmD och samverkansparterna i projektet att fortsätta ge stöd till målgruppen samt genomföra utbildningar.

Beviljat belopp

9 821 103 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

9 821 103 kronor

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-01-10.