Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rätt till inflytande!

Projektet drivs av: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka egenmakten och minska självstigmatisering hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri.

Projektet ska inspirera patienter att bli mer delaktiga i vården, både i sin egen vård och i utveckling av vården. Detta för att skapa bättre möjlighet till återhämtning, mer framtidstro och för att vara bättre rustade att komma vidare efter utskrivning. Projektet ska möjliggöra för anställda inom rättspsykiatrin att pröva olika metoder för att skapa delaktighet och inflytande för patienterna och ta del av kunskap som utvecklar vården i mer personcentrerad riktning för bättre resultat. Projektet riktar sig till patienter som vårdas på rättspsykiatriska klinikerna, patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård och personer med tidigare erfarenhet av rättspsykiatrisk vård. Projektet ska genomföras i nära samarbete med tillsammans med ett flertal rättspsykiatriska kliniker. Efter projektets slut avses verksamheten fortsätta hos de samarbetande parterna med stöd av NSPH.

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Johanneshov
Sidan uppdaterades 2020-06-02.