Till innehållet

Rättigheterna är våra! Berättelsen som strategiskt verktyg för förändring

Projektet drivs av: Sensus Norrland

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod där en samtidsdokumentation bildar grund för ett regionalt förändrings- och påverkansarbete inom funktionsrättsområdet.

Utgångspunkten blir personliga berättelser och visioner som samlas in från personer med funktionsnedsättning över hela Västerbotten. En tankesmedja byggs upp i vilken experter inom funktionsrätt och mänskliga rättigheter tillsammans med makthavare analyserar berättelserna och ur dessa skapar utvecklingsidéer för framtiden. Under projekttiden tas fyra påverkanspaket fram som innehåller insatser och aktiviteter rörande folkbildning, opinionsbildning samt dialog och påverkan. Det som kommer fram i projektet paketeras i ett metodmaterial och en utställning. Den framtagna metoden kan appliceras även på andra regionala kontexter och ett nationellt spridningsarbete påbörjas redan under projekttiden.


Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum. I första hand är det dessa tre parter som efter projekttiden ansvarar för att det som tas fram förvaltas, vidareutvecklas och sprids. De dokumenterade berättelserna införlivas i museets samlingar. Metodmaterialet finns fortsatt tillgängligt att fritt rekvirera från alla tre samverkansparterna. Efter att utställningen visats på Västerbottens museum kommer museet att ansvara för en fortsatt turné. Tankesmedjan drivs vidare av Funktionsrätt Västerbotten i samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet.


Beviljat belopp

7 233 330 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Beviljat belopp

7 233 330 kronor

Projektets tidstatus

48%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Kontakt

Ort
Örnsköldsvik

Liknande projekt

  • Peer support med STIL

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Volontärskap för alla

    Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2023-04-04.