Till innehållet

Rättvis teater

Projektet drivs av: Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Genom forumtearer och powerwriting ger Rättvis teater hemlösa och andra personer i Göteborg möjlighet att undersöka, förstå och synliggöra sin situation för att åstadkomma och presentera social mobilisering.     

Syftet med projektet Rättvis teater är att genom kreativa gruppverksamheter ge hemlösa och andra personer möjligheten att upptäcka sociala mobiliseringsstrategier för att stärka individernas och gruppens situation och position i Göteborg. 

Övergripande målsättningar: 

 • Att deltagarna genom kreativa processer kommer till fördjupad insikt om sin sociala situation för att kunna åstadkomma social mobilisering. 
 • Att deltagarna presenterar resultatet av detta arbete i form av konst eller samhällsdebatt som visas för berörda myndigheter och organisationer, för allmänheten eller för andra hemlösa.
 • Att deltagarna upplever mening, delaktighet och jämlikhet när de medverkar i aktiviteterna.Att deltagarna stärker sina sociala resurser och förebygger psykisk ohälsa genom aktiviteterna.
 • Att olika grupper och på längre sikt hela verksamheten styrs av deltagarna själva.
Mätbara målsättningar:
 • Att 75 procent av alla deltagare upplevt att de varit delaktiga samt haft möjlighet att påverka verksamhetens innehåll .
 • Att 75 procent av dem som deltagit kontinuerligt upplever att aktiviteterna är meningsfulla samt att de påverkat deras möjlighet att förstå och hantera sin sociala situation.
 • Att verksamheten genomför minst två föreställningar eller kulturmanifestationer under den treåriga projekttiden som vänder sig till berörda myndigheter och organisationer eller till allmänheten i övrigt.
Vi vill nå 40 deltagare det första projektåret och vi vill att 10 av dem deltar kontinuerligt i aktiviteterna.

Göteborgs Räddningsmission kommer i samverkan med Social resursförvaltning vid Göteborgs stad att arbeta för att Rättvis teater blir en permanent verksamhet efter projekttidens slut.

Vi kommer att anställa en person från målgruppen som pedagog på halvtid. Pedagogen i fråga är en garant för att målgruppens delaktighet blir en central och självklar del av hela verksamheten. Pedagogen kommer utifrån sin specifika kompetens fungera som brobyggare gentemot målgruppen och förväntas utöver detta uppdrag ha samma arbetsuppgifter, lön, inflytande och uppdrag som övriga pedagoger i verksamheten. I pedagogernas uppdrag ligger bland annat uppgiften att verka för att deltagarna upplever delaktighet, jämlikhet och möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Deltagarna i grupperna kommer att medverka i verksamhetens beslutsprocesser, och kontinuerligt utvärdera aktiviteterna. De förväntas med tiden att ta ett utökat ansvar för verksamheten i sin helhet, på lite längre sikt har vi en vision om att vissa grupper och till slut hela verksamheten styrs av deltagarna själva. Utvärdering av arbetet ska ske kontinuerligt genom användande av brukarledda utvärderingsmetoder.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • #jobbet

  #jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till dig mellan 16-26 år. Vi arbetar med event- och föreningsverksamhet.

 • 365 saker du kan göra

  365 saker du kan göra är ett inspirationsnätverk med syftet att få unga människor att göra istället för att vara passiva.

 • Angels of Angered

  Die Bühnes nya projekt handlar om SKAM. Vi jobbar med tjejer mellan 13-20 år. Unga har blivit intervjuade. Vad vågar man inte prata om? Dom är…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.