Till innehållet

Re:Action - golf för personer med stroke och Parkinson

Projektet drevs av: Oxie Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson.

Syftet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett nytt självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinsons sjukdom, så att fler i dessa målgrupper kan ta del av och använda metoderna. Föreningen har i flera år fått frågor om hur golf kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för målgruppen. Samtal med målgruppen har lett fram till projektidén. Målet är att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga. Det ska även främja social gemenskap och god hälsa. Målgruppen är omkring tusen personer med stroke och 150 med Parkinsons sjukdom. Efter projektet ska metodmaterialet spridas genom deltagande golfklubbar och Svenska Golfförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Blå Lådan

    Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess…

  • Utbilda utbildarna

    Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med…

  • Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

    Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. 

Sidan uppdaterades 2020-09-30.