Till innehållet

Redskap för livet

Projektet drivs av: KISAM konsten i samhället

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka barns och ungas möjligheter att göra positiva livsval. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 9-18 som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Östergötland.

Projektets ambition är att ge barn och ungdomar redskap för livet för att kunna främja möjligheter att utvecklas och göra goda livsval. Barn och unga kommer att vara med och påverka sitt närområde och bidra till ökad trygghet.

Tillsammans med målgrupperna utvecklas metoder och modeller för att stötta barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden och segregerade platser med deras självbild, självtillit, studiemotivation och framtidshopp. Dessutom utvecklas ett lärande om demokrati och påverkan. I projektet skapas även ett föräldraskapsstöd till mammor.

Efter projekttiden kommer verksamheten att fortsätta i föreningens regi och tillsammans med samverkansparter. En ungdomssektion och utbildade ungdomsledare har etablerats som ska vara aktiva i frågor som berör barn och ungdomar.

Beviljat belopp

7 641 278 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

7 641 278 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Motala

Liknande projekt

  • Lekande kvarter

    Projektet ska utveckla en lekbaserad metod för att främja sammanhållning i bostadskvarter. Genom projektet lyfts boendemiljöernas potential fram för…

  • Hemmaplans Sociala Idrottsföreningar

    Projektet avser att utveckla, testa och etablera en ny form av social idrottsförening - hemmaplansförening. Syftet är att ge fler barn och unga…

  • Glädje utan gränser

    Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta…

Sidan uppdaterades 2022-11-16.