Till innehållet

Redskap för livet

Projektet drivs av: KISAM konsten i samhället

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka barns och ungas möjligheter att göra positiva livsval. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 9-18 som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Östergötland.

Projektets ambition är att ge barn och ungdomar redskap för livet för att kunna främja möjligheter att utvecklas och göra goda livsval. Barn och unga kommer att vara med och påverka sitt närområde och bidra till ökad trygghet.

Tillsammans med målgrupperna utvecklas metoder och modeller för att stötta barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden och segregerade platser med deras självbild, självtillit, studiemotivation och framtidshopp. Dessutom utvecklas ett lärande om demokrati och påverkan. I projektet skapas även ett föräldraskapsstöd till mammor.

Efter projekttiden kommer verksamheten att fortsätta i föreningens regi och tillsammans med samverkansparter. En ungdomssektion och utbildade ungdomsledare har etablerats som ska vara aktiva i frågor som berör barn och ungdomar.

Beviljat belopp

7 641 278 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

7 641 278 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Motala

Liknande projekt

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

  • Ung SciShop

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt ge kunskap om, och förståelse för, forskning och en…

  • T4 (Tänka, Tala, Tycka - TILLSAMMANS)

    Projektet ska ta fram nya metoder för att arbeta förebyggande med målgruppen och erbjuda alternativ till en destruktiv livsstil, minska segregation…

Sidan uppdaterades 2022-11-16.