Till innehållet

Re:Elin

Projektet drivs av: Elin Wägner-sällskapet

Beskrivning av projektet

Projektet som drömmer om ett fredligt samhälle med plats för aktiva och skapande medborgare i alla färger, former och toner! Vi realiserar vår dröm genom att inkludera och engagera unga och lärare i Växjö skolor under 2012/2013...nyfiken? Följ med!

Re:Elin syftar till att testa en metod för skolor och lärare att arbeta med aktivt medborgarskap med fokus på jämlikhet, miljö och fred och i detta arbete lyfta fram Elin Wägner som en kvinnlig historisk förebild. Under 2010/2011 gjordes en förstudie som resulterade i en unik version av 4D modellen som använts av bla. FN. I bilagor/lärarinvitation ser du en tidslinje över hur projektet kommer att utföras under läsåret 2012/2013. 

De långsiktiga målen är; att ungdomar ska uppleva att de har möjlighet och lust att ta en mer aktiv roll och röst i den lokala samhällsutvecklingen, att skapa ett mer jämlikt historieberättande, att bidra till skapandet av ett fredligt samhälle där kvinnligt och manligt har samma värde och där vi använder våra naturresurser på ett hållbart sätt. Projektet vill även ge Wägner en chans till revansch där hennes funderingar ställs i ljuset av dagens samhällsutveckling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

  • Under Ekarna

    Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på…

  • Interaktiva Växjö

    Projektet är en ny metod för att fånga ungdomars intresse och skapa en naturlig dialog mellan viktiga aktörer i samhället och målgruppen, genom ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.