Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Reflektera! Filma! Sprida!

Projektet drivs av: IFALL - Integration För Alla

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att med konst och filmskapande som metod göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera sina utmaningar såväl som lösningar på dessa.

Inom projektet kan målgruppen dokumentera sina berättelser och svårigheter samt arbeta med att formulera lösningar på dessa. Filmerna är tänkta att visas för bland annat organisationer och socialarbetare som jobbar inom integrationsområdet. Målgruppen i projektet är ensamkommande barn och unga i Örkelljunga och Klippan. Projektet beräknas kunna involvera 60 ungdomar i projektarbetet. Efter projekttiden kommer IFALL att arbeta vidare med filmskapande aktiviteter. Filmerna som tagits fram kommer att visas i skolor, på bibliotek och för anställda inom integrationsområdet.

Efter avslutat projekt

Projektet har fungerat som en trygg mötesplats med olika sociala aktiviteter. Ungdomarna i projektet var med och formade aktiviteter vilket innebar att det inte enbart handlade om filmskapande. Många ensamkommande ungdomar har involverats i en filmskapandeprocess som resulterade i ett antal kortfilmer som finns på www.filmprojekt.se. Inom föreningen finns nu ungdomar från projektgruppen anställda inom andra projekt och modellen med Kasam lever vidare som metod i föreningens fortsatta aktiviteter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Örkeljunga
Sidan uppdaterades 2020-07-07.