Till innehållet

Reflektera! Filma! Sprida!

Projektet drivs av: IFALL - Integration För Alla

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att med konst och filmskapande som metod göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera sina utmaningar såväl som lösningar på dessa.

Inom projektet kan målgruppen dokumentera sina berättelser och svårigheter samt arbeta med att formulera lösningar på dessa. Filmerna är tänkta att visas för bland annat organisationer och socialarbetare som jobbar inom integrationsområdet. Målgruppen i projektet är ensamkommande barn och unga i Örkelljunga och Klippan. Projektet beräknas kunna involvera 60 ungdomar i projektarbetet. Efter projekttiden kommer IFALL att arbeta vidare med filmskapande aktiviteter. Filmerna som tagits fram kommer att visas i skolor, på bibliotek och för anställda inom integrationsområdet.

Efter avslutat projekt

Projektet har fungerat som en trygg mötesplats med olika sociala aktiviteter. Ungdomarna i projektet var med och formade aktiviteter vilket innebar att det inte enbart handlade om filmskapande. Många ensamkommande ungdomar har involverats i en filmskapandeprocess som resulterade i ett antal kortfilmer som finns på www.filmprojekt.se. Inom föreningen finns nu ungdomar från projektgruppen anställda inom andra projekt och modellen med Kasam lever vidare som metod i föreningens fortsatta aktiviteter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i april 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Örkeljunga

Liknande projekt

  • Integration genom idrott och föreningsliv

    IFK Umeå ska tillsammans med KFUM Umeå och skolor skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både…

  • Löpning som social språngbräda för unga i Järva

    Projektet syftar till att använda löpning som verktyg för att skapa social utveckling och integration för nyanlända och bosatta ungdomar i Järva.

  • Alla röster

    Projektet syftar till att göra unga nyanländas röster hörda och därigenom ge dem möjlighet att påverka sin tillvaro och nyansera bilden av unga på…

Sidan uppdaterades 2020-07-07.