Till innehållet

Refuge

Projektet drivs av: Rejmyre Art Lab

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar vetenskaplig forskning och konstnärligt skapande.

Formen för detta kommer att vara en arbetsgrupp med barn och ungdomar, som tar avstamp i deras intresse kring miljö och hållbarhet. Målgruppen är barn och ungdomar i grundskolan i Rejmyre och dess närhet.

Målet är att utveckla en ny modell för hur målgruppen kan samarbeta med utövare från olika fält, som till exempel konstnärer, forskare, arkeologer, historiker och kommuntjänstemän. Modellen ska kunna användas oavsett vilket tema man jobbar med. Det kan handla om olika konstnärliga uttryck till exempel bild och form där det även ges utrymme för skrivande som så småningom bildar underlag för olika Fanzine-alster.

Målet är att detta ska bli en permanent eftermiddagsverksamhet på orten i samarbete med Kulturskolan, som barnen själva är med och startar upp.

Beviljat belopp

3 429 527 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

3 429 527 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Rejmyre

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.