Till innehållet

Rehabiliteringsprojekt för mun- och halscancerpatienter och deras närstående

Projektet drevs av: Mun- och halscancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge mun- och halscancerbehandlade personer samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen.

Projektet syftar till att ge mun- och halscancerbehandlade personer samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Projektet bytte från och med år 2 ägare från lokalföreningen i Stockholm till riksförbundet och kom tack vare denna förändring att i större utsträckning nå ut på riksplanet.

Efter projektslut ska förbundet, lokalföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet.

Projektet sker i samverkan med nyinsjuknade, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.