Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rehabiliteringssituationen för personer med traumatisk hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om hur personer med förvärvad hjärnskada ser på den rehabilitering de fått och den rehabilitering de skulle behöva för att fungera och vara delaktiga i samhället.

Rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador ser olika ut i landet och har  i vissa fall försämrats, bland annat genom att antalet rehabiliteringsplatser och utredningsplatser i landet har minskat. Lagen om valfrihetssystem och Fritt vårdval förutsätter att den enskilde själv kan efterfråga och tillgodogöra sig informationen som han/hon sedan kan använda för att kunna tillvarata sina rättigheter. Syftet med projektet är att förbättra hjärnskadades möjligheter till en långsiktig rehabilitering genom: - att kartlägga brukarnas tillgång till rehabilitering och möjligheter att välja utförare inom vård, rehabilitering och omsorg - att undersöka gruppens möjligheter att fritt välja hjälpmedel utifrån upplevda behov. Kartläggningen ska utgöra underlag/komplement till Socialstyrelsens beslutade och inplanerade undersökning där man ska beskriva hjärnskaderehabiliteringen ur ett sjukvårdsperspektiv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.