Till innehållet

Rehabiliteringssituationen för personer med traumatisk hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om hur personer med förvärvad hjärnskada ser på den rehabilitering de fått och den rehabilitering de skulle behöva för att fungera och vara delaktiga i samhället.

Rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador ser olika ut i landet och har  i vissa fall försämrats, bland annat genom att antalet rehabiliteringsplatser och utredningsplatser i landet har minskat. Lagen om valfrihetssystem och Fritt vårdval förutsätter att den enskilde själv kan efterfråga och tillgodogöra sig informationen som han/hon sedan kan använda för att kunna tillvarata sina rättigheter. Syftet med projektet är att förbättra hjärnskadades möjligheter till en långsiktig rehabilitering genom: - att kartlägga brukarnas tillgång till rehabilitering och möjligheter att välja utförare inom vård, rehabilitering och omsorg - att undersöka gruppens möjligheter att fritt välja hjälpmedel utifrån upplevda behov. Kartläggningen ska utgöra underlag/komplement till Socialstyrelsens beslutade och inplanerade undersökning där man ska beskriva hjärnskaderehabiliteringen ur ett sjukvårdsperspektiv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.