Till innehållet

Rehabiliteringssituationen för personer med traumatisk hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om hur personer med förvärvad hjärnskada ser på den rehabilitering de fått och den rehabilitering de skulle behöva för att fungera och vara delaktiga i samhället.

Rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador ser olika ut i landet och har  i vissa fall försämrats, bland annat genom att antalet rehabiliteringsplatser och utredningsplatser i landet har minskat. Lagen om valfrihetssystem och Fritt vårdval förutsätter att den enskilde själv kan efterfråga och tillgodogöra sig informationen som han/hon sedan kan använda för att kunna tillvarata sina rättigheter. Syftet med projektet är att förbättra hjärnskadades möjligheter till en långsiktig rehabilitering genom: - att kartlägga brukarnas tillgång till rehabilitering och möjligheter att välja utförare inom vård, rehabilitering och omsorg - att undersöka gruppens möjligheter att fritt välja hjälpmedel utifrån upplevda behov. Kartläggningen ska utgöra underlag/komplement till Socialstyrelsens beslutade och inplanerade undersökning där man ska beskriva hjärnskaderehabiliteringen ur ett sjukvårdsperspektiv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Scen medis 5

    Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

  • Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

    Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

  • Sjung mitt liv

    Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.